Hội nghị đã đánh giá toàn diện công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng ủy, chỉ huy sư đoàn và ghi nhận những chuyển biến tích cực trên các mặt công tác quân sự, chính trị, hậu cần, kỹ thuật. Nổi bật là, quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của trên, xây dựng quyết tâm, bản lĩnh chính trị, động cơ phấn đấu đúng đắn cho mọi cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị...
 

Sư đoàn 320 thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu.


Bên cạnh nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, xây dựng đơn vị, công tác dân vận, chính sách hậu phương quân đội cũng được Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 320 chú trọng triển khai thực hiện. Sư đoàn đã giúp gần 1.900 ngày công di dời 45 nhà của nhân dân về nơi ở mới; hỗ trợ ngày công xây dựng 2 ngôi nhà cho người có công và hộ nghèo; tổ chức khám, cấp thuốc miễn phí cho 115 lượt người dân địa phương, cắt tóc miễn phí, tặng 300 bộ quần áo, tặng 500 quyển vở cho các em học sinh…
 

Hội nghị cũng đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, đồng thời xác định những giải pháp trọng tâm thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2018.