Trung tâm huấn luyện Vùng 4 góp phần tăng cường lực lượng, sức mạnh, khả năng sẵn sàng chiến đấu cho Vùng 4 cũng như Cụm lực lượng Hải quân 4 để quản lý, bảo vệ vững chắc vùng biển, đảo được phân công đồng thời khẳng định quá trình phát triển lớn mạnh của Hải quân nhân dân Việt Nam nói chung và Vùng 4 nói riêng theo hướng "Tinh, gọn, mạnh, cơ động, linh hoạt".
 

Chiến sĩ Đại đội 1, Tiểu đoàn 456 thực hành động tác chào.
 
Chỉ huy Trung tâm huấn luyện Vùng 4 chỉnh sửa động tác chào cho chiến sĩ Đại đội 1.
 
Giờ huấn luyện cờ tay ở Trung tâm huấn luyện Vùng 4.
 
Huấn luyện động tác đi đều tại Tiểu đoàn 456.


Tuy còn gặp nhiều khó khăn nhưng từ những ngày đầu, lãnh đạo, chỉ huy Trung tâm huấn luyện Vùng 4 đã tập trung duy trì nền nếp chính quy, giữ nghiêm kỷ luật, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt; chăm lo xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; làm tốt công tác tuyên truyền biển đảo, hoạt động đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ nhân dân phòng chống thiên tai, bão lũ, góp phần làm sáng đẹp hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ- người chiến sĩ Hải quân" trong lòng nhân dân.