Chủ Nhật ngày 23-02-2020
6:00
Hình hiệu LSTV Hình hiệu chương trình truyền hình Lạng Sơn
6:02
Bản tin sáng Ngày 23/2/2020
6:14
Mỗi ngày một cuốn sách
6:17
Tác giả tác phẩm
6:35
Sitcom 5s
6:49
Vì an ninh Xứ Lạng
7:06
Nông nghiệp - Nông thôn Lạng Sơn
7:13
Phim lịch sử Mậu Thân- Những câu chuyện đi vào lịch sử- Tập 1
7:35
Phim hoạt hình Cáo già
7:45
Vấn đề hôm nay
7:50
Trang truyền hình thành phố
7:56
Lao động và công đoàn
8:03
Vui khỏe mỗi ngày
8:14
Chuyện thật như đùa
8:24
Hồ sơ mật Huyền thoại Indira Ganhdi - Phần 2
8:51
Phóng sự Giữ vững thương hiệu na sạch
8:59
Bản tin sáng Ngày 23/2/2020
9:10
Bản tin tiếng trung
9:25
Truyền hình tiếng Tày
9:53
Giáo dục và Đào tạo
10:00
Thời sự tổng hợp Ngày 22/2/2020
10:23
An toàn sống
10:32
Sức khỏe và đời sống
10:39
Phóng sự 389 Tỉnh căng mình chống buôn lậu
11:05
Phim truyện Trả giá - Tập 24
11:50
Tiếng nói từ thôn bản
12:00
Văn hóa thể thao Xứ Lạng
15:00
Tiếng nói từ thôn bản
15:10
Phim truyện Sương khói đồng hoang - Tập 2
15:56
Sitcom 5s
16:10
Tác giả tác phẩm
16:28
Vui khỏe mỗi ngày
16:39
Cơm nguội
16:49
Thế giới tuổi thơ
17:04
Dân số và phát triển
17:11
Pháp luật với cuộc sống
17:19
Chuyện thật như đùa
17:32
Bản tin tiếng trung
17:47
Phim hoạt hình Tập 79- Khoảng trời
17:58
Mỗi ngày một cuốn sách
18:00
Phim truyện Sương khói đồng hoang - Tập 3
18:46
An toàn giao thông
19:49
Thời sự tổng hợp Ngày 23/2/2020
20:29
Phim tài liệu An toàn giao thông và hành động của mỗi người
20:54
Cải cách thủ tục hành chính
21:02
Thi đua yêu nước
21:08
Phim truyện Trả giá - Tập 25
21:55
Xây dựng nông thôn mới
22:02
Điểm tin trong tuần
22:09
Cơm nguội
22:18
Sitcom 5s
22:37
An toàn sống
22:46
Mỗi ngày một cuốn sách
22:49
Tác giả tác phẩm
23:07
Phim lịch sử Mậu Thân- Những câu chuyện đi vào lịch sử- Tập 1
23:29
Hồ sơ mật Huyền thoại Indira Ganhdi - Phần 2
Chương trình thời sự trưa ngày 22/2/2020

Chương trình thời sự trưa ngày 22/2/2020

13 giờ trước
172 lượt xem
Bản tin sáng ngày 22/2/2020

Bản tin sáng ngày 22/2/2020

18 giờ trước
161 lượt xem
Bản tin Quốc tế sáng ngày 22/2/2020

Bản tin Quốc tế sáng ngày 22/2/2020

18 giờ trước
143 lượt xem
Chương trình thời sự trưa ngày 21/2/2020

Chương trình thời sự trưa ngày 21/2/2020

2 ngày trước
305 lượt xem
Bản tin sáng ngày 21/2/2020

Bản tin sáng ngày 21/2/2020

2 ngày trước
278 lượt xem
Bản tin sáng ngày 22/2/2020

Bản tin sáng ngày 22/2/2020

18 giờ trước
161 lượt xem
Bản tin Quốc tế sáng ngày 22/2/2020

Bản tin Quốc tế sáng ngày 22/2/2020

18 giờ trước
143 lượt xem
Chương trình thời sự trưa ngày 21/2/2020

Chương trình thời sự trưa ngày 21/2/2020

2 ngày trước
305 lượt xem
Bản tin sáng ngày 21/2/2020

Bản tin sáng ngày 21/2/2020

2 ngày trước
278 lượt xem
Bản tin Quốc tế sáng ngày 21/2/2020

Bản tin Quốc tế sáng ngày 21/2/2020

2 ngày trước
250 lượt xem
Chương trình thời sự trưa ngày 22/2/2020

Chương trình thời sự trưa ngày 22/2/2020

13 giờ trước
172 lượt xem
Lễ hội xuân thời dịch Corona

Lễ hội xuân thời dịch Corona

12 ngày trước
1,671 lượt xem
CM Giáo dục và Đào tạo ngày 21/2/2020

CM Giáo dục và Đào tạo ngày 21/2/2020

18 giờ trước
161 lượt xem
CM Lao động và Công đoàn ngày 21/2/2020

CM Lao động và Công đoàn ngày 21/2/2020

18 giờ trước
130 lượt xem
CM Vấn đề hôm nay ngày 21/2/2020

CM Vấn đề hôm nay ngày 21/2/2020

18 giờ trước
132 lượt xem
CM An toàn giao thông ngày 20/2/2020

CM An toàn giao thông ngày 20/2/2020

2 ngày trước
258 lượt xem
CM Phụ nữ Xứ Lạng hôm nay ngày 20/2/2020

CM Phụ nữ Xứ Lạng hôm nay ngày 20/2/2020

2 ngày trước
213 lượt xem
CM Sức khỏe và đời sống ngày 21/2/2020

CM Sức khỏe và đời sống ngày 21/2/2020

18 giờ trước
156 lượt xem
Văn hóa dân tộc - Số 6/2020

Văn hóa dân tộc - Số 6/2020

4 ngày trước
227 lượt xem
Văn hóa dân tộc - Số 5/2020

Văn hóa dân tộc - Số 5/2020

4 ngày trước
208 lượt xem
Văn hóa dân tộc - Số 4/2020

Văn hóa dân tộc - Số 4/2020

4 ngày trước
199 lượt xem
Văn hóa dân tộc - Số 3/2020

Văn hóa dân tộc - Số 3/2020

4 ngày trước
227 lượt xem
Văn hóa dân tộc - Số 2/2020

Văn hóa dân tộc - Số 2/2020

4 ngày trước
196 lượt xem
Văn hóa dân tộc - Số 1/2020

Văn hóa dân tộc - Số 1/2020

4 ngày trước
191 lượt xem
Bản Noọng ngày xuân

Bản Noọng ngày xuân

5 ngày trước
685 lượt xem
Văn hóa dân tộc - Số 7/2020

Văn hóa dân tộc - Số 7/2020

4 ngày trước
191 lượt xem