Thứ 7 ngày 04-04-2020
6:00
Hình hiệu LSTV Hình hiệu chương trình truyền hình Lạng Sơn
6:02
Bản tin sáng Ngày 4/4/2020
06:12
Văn bản mới
Xem lạiĐang phát
06:17
Mỗi ngày một cuốn sách
Xem lạiĐang phát
06:20
Lạng Sơn qua báo chí TW
Xem lạiĐang phát
06:27
Sitcom 5s
Xem lạiĐang phát
06:40
Vấn đề hôm nay
Xem lạiĐang phát
06:44
Trang truyền hình thành phố
Xem lạiĐang phát
06:51
Lao động và công đoàn
Xem lạiĐang phát
06:58
Ký sự Trở lại Vonga - Tập 18
Xem lạiĐang phát
07:17
Phim hoạt hình Chú gà cánh tiên
Xem lạiĐang phát
07:22
Đại đoàn kết toàn dân
Xem lạiĐang phát
07:28
Khoa học Công nghệ và Đời sống
Xem lạiĐang phát
07:36
Vui khỏe mỗi ngày
Xem lạiĐang phát
07:46
Văn hóa Việt Đi tìm trang phục Việt - Tập 21
Xem lạiĐang phát
08:07
Vì trẻ em Xứ Lạng hôm nay
Xem lạiĐang phát
08:20
Chuyện thật như đùa
Xem lạiĐang phát
08:30
Ca nhạc Tiếng hát quê hương
Xem lạiĐang phát
09:00
Bản tin sáng Ngày 4/4/2020
09:08
Bản tin tiếng trung
Xem lạiĐang phát
09:24
Truyền hình tiếng Dao
Xem lạiĐang phát
09:54
Thời sự tổng hợp Ngày 3/4/2020
10:29
An toàn sống
Xem lạiĐang phát
10:40
Bảo hiểm xã hội với cuộc sống
Xem lạiĐang phát
10:39
Phụ nữ Xứ Lạng hôm nay
Xem lạiĐang phát
10:47
Phóng sự Điện lực Lạng Sơn vì niềm tin của bạn
Xem lạiĐang phát
11:00
Phim truyện Cuộc sống hôn nhân - Tập 23
Xem lạiĐang phát
11:45
Bản tin trưa Ngày 4/4/2020
12:01
Phim tài liệu Việt nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình - Năm 1954 Phần 2
Xem lạiĐang phát
12:26
Học hát dân ca
Xem lạiĐang phát
12:45
Bản tin chiều Ngày 4/4/2020
15:16
Phim truyện Sương khói đồng hoang - Tập 19
Xem lạiĐang phát
16:02
Văn bản mới
Xem lạiĐang phát
16:07
Lạng Sơn qua báo chí TW
Xem lạiĐang phát
16:14
Chuyện thật như đùa
Xem lạiĐang phát
16:24
Vui khỏe mỗi ngày
Xem lạiĐang phát
16:33
Truyền hình tiếng Tày
Xem lạiĐang phát
17:05
Giáo dục và Đào tạo
Xem lạiĐang phát
17:12
Sức khỏe và đời sống
Xem lạiĐang phát
17:20
Cơm nguội
Xem lạiĐang phát
17:37
Bản tin tiếng trung
Trực tuyến
17:53
Phim hoạt hình Chú Gấu tham lam
18:03
Mỗi ngày một cuốn sách
18:06
Phim truyện Sương khói đồng hoang - Tập 20
18:53
An toàn giao thông
19:55
Thời sự tổng hợp Ngày 4/4/2020
20:33
Vì an ninh Xứ Lạng
20:50
Nông nghiệp - Nông thôn Lạng Sơn
20:56
Phim truyện Cuộc sống hôn nhân - Tập 24
21:41
Dân số và phát triển
21:48
Pháp luật với cuộc sống
21:56
Cơm nguội
22:13
Phim tài liệu Việt nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình - Năm 1954 Phần 2
22:38
An toàn sống
22:48
Sitcom 5s
23:02
Văn bản mới
23:06
Mỗi ngày một cuốn sách
23:10
Lạng Sơn qua báo chí TW
23:15
Ký sự Trở lại Vonga - Tập 18
23:35
Ca nhạc Bài ca đất nước
Chương trình thời sự trưa ngày 4/4/2020

Chương trình thời sự trưa ngày 4/4/2020

3 giờ trước
41 lượt xem
Bản tin sáng ngày 4/4/2020

Bản tin sáng ngày 4/4/2020

9 giờ trước
62 lượt xem
Chương trình thời sự trưa ngày 3/4/2020

Chương trình thời sự trưa ngày 3/4/2020

1 ngày trước
169 lượt xem
Bản tin sáng ngày 3/4/2020

Bản tin sáng ngày 3/4/2020

1 ngày trước
151 lượt xem
Bản tin sáng ngày 2/4/2020

Bản tin sáng ngày 2/4/2020

3 ngày trước
183 lượt xem
Bản tin sáng ngày 4/4/2020

Bản tin sáng ngày 4/4/2020

9 giờ trước
62 lượt xem
Bản tin Quốc tế sáng ngày 4/4/2020

Bản tin Quốc tế sáng ngày 4/4/2020

9 giờ trước
30 lượt xem
Chương trình thời sự trưa ngày 3/4/2020

Chương trình thời sự trưa ngày 3/4/2020

1 ngày trước
169 lượt xem
Bản tin sáng ngày 3/4/2020

Bản tin sáng ngày 3/4/2020

1 ngày trước
151 lượt xem
Bản tin Quốc tế sáng ngày 3/4/2020

Bản tin Quốc tế sáng ngày 3/4/2020

1 ngày trước
84 lượt xem
Chương trình thời sự trưa ngày 4/4/2020

Chương trình thời sự trưa ngày 4/4/2020

3 giờ trước
41 lượt xem
Lễ hội xuân thời dịch Corona

Lễ hội xuân thời dịch Corona

2 tháng trước
2,109 lượt xem
CM Giáo dục và Đào tạo ngày 3/4/2020

CM Giáo dục và Đào tạo ngày 3/4/2020

9 giờ trước
28 lượt xem
CM Lao động và Công đoàn ngày 3/4/2020

CM Lao động và Công đoàn ngày 3/4/2020

9 giờ trước
31 lượt xem
CM Vấn đề hôm nay ngày 3/4/2020

CM Vấn đề hôm nay ngày 3/4/2020

9 giờ trước
30 lượt xem
CM An toàn giao thông ngày 2/4/2020

CM An toàn giao thông ngày 2/4/2020

1 ngày trước
126 lượt xem
CM Sức khỏe và Đời sống ngày 3/4/2020

CM Sức khỏe và Đời sống ngày 3/4/2020

9 giờ trước
47 lượt xem
Văn hóa dân tộc - Số 6/2020

Văn hóa dân tộc - Số 6/2020

2 tháng trước
308 lượt xem
Văn hóa dân tộc - Số 5/2020

Văn hóa dân tộc - Số 5/2020

2 tháng trước
347 lượt xem
Văn hóa dân tộc - Số 4/2020

Văn hóa dân tộc - Số 4/2020

2 tháng trước
272 lượt xem
Văn hóa dân tộc - Số 3/2020

Văn hóa dân tộc - Số 3/2020

2 tháng trước
291 lượt xem
Văn hóa dân tộc - Số 2/2020

Văn hóa dân tộc - Số 2/2020

2 tháng trước
270 lượt xem
Văn hóa dân tộc - Số 1/2020

Văn hóa dân tộc - Số 1/2020

2 tháng trước
277 lượt xem
Bản Noọng ngày xuân

Bản Noọng ngày xuân

2 tháng trước
795 lượt xem
Văn hóa dân tộc - Số 7/2020

Văn hóa dân tộc - Số 7/2020

2 tháng trước
472 lượt xem