Tổ khúc lời then dâng Đảng

Tổ khúc lời then dâng Đảng

12 ngày trước
182 lượt xem

Tiếng hát yêu thương

4 tháng trước
378 lượt xem

Chào năm mới 2023

5 tháng trước
606 lượt xem

Vũ Lăng đổi mới

5 tháng trước
683 lượt xem

Bình Gia đổi mới

6 tháng trước
990 lượt xem

Khúc mùa thu

6 tháng trước
793 lượt xem

Hãy vững lòng tin

7 tháng trước
608 lượt xem

Tiếng tính quê hương

7 tháng trước
425 lượt xem

Quê hương đổi mới

8 tháng trước
578 lượt xem

Về Lạng Sơn với em

8 tháng trước
676 lượt xem

Tình khúc Bùi Minh Tấn

9 tháng trước
586 lượt xem

Lời Then dâng Bác

9 tháng trước
569 lượt xem

Khúc hát tình yêu

10 tháng trước
739 lượt xem

Rừng xanh vang tiếng Ta Lư

10 tháng trước
588 lượt xem

Về Bắc Sơn

10 tháng trước
855 lượt xem

Trăng soi đường Bác

11 tháng trước
711 lượt xem

Tổ quốc ghi công

12 tháng trước
768 lượt xem

Lạng Sơn quê em

12 tháng trước
658 lượt xem

Dấu chân phía trước

1 năm trước
976 lượt xem

Thắp sáng những ước mơ

1 năm trước
559 lượt xem

Ngàn hoa dâng Đảng

1 năm trước
599 lượt xem

Bài ca cô giáo trẻ

1 năm trước
577 lượt xem

Hát mãi khúc quân hành

1 năm trước
1,085 lượt xem