Thứ 6, 16/04/2021, 21:19[GMT+7]

Quảng cáo

Bảng giá Quảng cáo 2020

1 năm trước
1,147 lượt xem
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo 1 năm trước 4,826 lượt xem

Nâng sao cho sản phẩm OCOP: Các cơ sở sản xuất cần chủ động
Nâng sao cho sản phẩm OCOP: Các cơ sở sản xuất cần chủ động

Sao OCOP là đại lượng thể hiện chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm OCOP trên thị trường, cũng như tiềm năng phát triển sản phẩm theo hướng hàng hóa xuất khẩu. Tuy nhiên, đến nay, hầu hết các cơ sở sản xuất sản phẩm OCOP vẫn còn thiếu sự mạnh dạn, chủ...