Thứ 6, 22/01/2021, 13:25[GMT+7]

Quảng cáo

Bảng giá Quảng cáo 2020

1 năm trước
916 lượt xem
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo 1 năm trước 2,680 lượt xem

Công trình nút giao và khuôn viên phía Bắc cầu Kỳ Cùng: Quyết tâm “về đích” đúng thời hạn
Công trình nút giao và khuôn viên phía Bắc cầu Kỳ Cùng: Quyết tâm “về đích” đúng thời hạn

Hạng mục cải tạo nút giao phía Bắc cầu Kỳ Cùng và công trình khuôn viên vườn hoa 17 tháng 10 được đầu tư xây dựng với mục tiêu bảo đảm an toàn giao thông và tạo thêm không gian vui chơi cho người dân thành phố Lạng Sơn. Hiện nay, các đơn vị tham gia thực...