Chủ nhật, 28/05/2023, 12:33[GMT+7]

Trả lời bạn xem truyền hình

Trả lời bạn xem truyền hình ngày 23/05/2023

Câu 1. Dương Văn Toản, trú tại xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn hỏi: Pháp luật quy định ai được thực hiện trợ giúp pháp lý? Người thực hiện trợ giúp pháp lý có quyền và nghĩa vụ gì?
5 ngày trước
370 lượt xem

Trả lời bạn xem truyền hình ngày 18/04/2023

LSTV - Tuần 3 Thứ ba, ngày 18 tháng 4 năm 2023
1 tháng trước
1,058 lượt xem

Trả lời bạn xem truyền hình ngày 11/04/2023

2 tháng trước
1,282 lượt xem

Trả lời bạn xem truyền hình ngày 04/04/2023

LSTV - Tuần 1 Thứ ba, ngày 04 tháng 4 năm 2023
2 tháng trước
1,680 lượt xem

Trả lời bạn xem truyền hình ngày 28/03/2023

2 tháng trước
903 lượt xem

Trả lời bạn xem truyền hình ngày 21/03/2023

LSTV - Tuần 3 Thứ ba, ngày 21 tháng 3 năm 2023
2 tháng trước
1,025 lượt xem

Trả lời bạn xem truyền hình ngày 14/03/2023

Câu 1. Nông Văn Lâm, trú tại xã Hữu Liên, huyện Hữu Lũng hỏi: Pháp luật quy định công chức tư pháp – hộ tịch cấp xã có những nhiệm vụ, và quyền hạn gì...
2 tháng trước
1,082 lượt xem

Trả lời bạn xem truyền hình ngày 07/03/2023

LSTV - Tuần 1 Thứ ba, ngày 07 tháng 03 năm 2023
3 tháng trước
923 lượt xem

Trả lời bạn xem truyền hình ngày 28/02/2023

Câu 1. Ông Nông Văn Thân, trú tại xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn hỏi: Những hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động đấu giá tài sản được pháp luật quy định...
3 tháng trước
881 lượt xem

Trả lời bạn xem truyền hình ngày 21/02/2023

LSTV - Tuần 3 Thứ ba, ngày 21 tháng 02 năm 2023
3 tháng trước
932 lượt xem

Trả lời bạn xem truyền hình ngày 14/02/2023

3 tháng trước
867 lượt xem

Trả lời bạn xem truyền hình ngày 07/02/2023

4 tháng trước
946 lượt xem

Trả lời bạn xem truyền hình ngày 31/01/2023

LSTV - Tuần 5 Thứ ba, ngày 31 tháng 01 năm 2023
4 tháng trước
728 lượt xem

Trả lời bạn xem truyền hình ngày 17/01/2023

4 tháng trước
1,136 lượt xem

Trả lời bạn xem truyền hình ngày 10/01/2023

LSTV - Tuần 2 Thứ ba, ngày 10 tháng 01 năm 2023
5 tháng trước
1,008 lượt xem

Trả lời bạn xem truyền hình ngày 03/01/2023

Câu 2. Ông Ngô Thị Thúy, trú tại phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn hỏi: Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm về hoạt động kinh doanh theo...
5 tháng trước
1,006 lượt xem

Trả lời bạn xem truyền hình ngày 27/12/2022

Câu 1. Ông Nguyễn Chiến Thắng, trú tại phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn hỏi: Những tình tiết nào là tình tiết giảm nhẹ, tình tiết nào là tình tiết...
5 tháng trước
1,082 lượt xem

Trả lời bạn xem truyền hình ngày 20/12/2022

LSTV - Tuần 3 Thứ ba, ngày 20 tháng 12 năm 2022
5 tháng trước
933 lượt xem

Trả lời bạn xem truyền hình ngày 13/12/2022

LSTV - Tuần 2 Thứ ba, ngày 13 tháng 12 năm 2022
6 tháng trước
856 lượt xem

Trả lời bạn xem truyền hình ngày 06/12/2022

LSTV - Tuần 1 Thứ ba, ngày 06 tháng 12 năm 2022
6 tháng trước
1,499 lượt xem

Trả lời bạn xem truyền hình ngày 29/11/2022

6 tháng trước
1,037 lượt xem

Trả lời bạn xem truyền hình ngày 22/11/2022

Câu 1. Ông Hà Văn Huy, trú tại thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định hỏi: Thủ tục cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô được thực hiện như thế nào?
6 tháng trước
905 lượt xem