Thứ 5, 19/05/2022, 18:12[GMT+7]

Trả lời bạn xem truyền hình

Trả lời bạn xem truyền hình ngày 17/05/2022

LSTV - Tuần 3 Thứ ba, ngày 17 tháng 5 năm 2022
2 ngày trước
60 lượt xem

Trả lời bạn xem truyền hình ngày 19/04/2022

Câu 1. Ông Vũ Ngọc Minh, trú tại xã thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc hỏi: Trường hợp nào người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất khi cấp Giấy...
1 tháng trước
178 lượt xem

Trả lời bạn xem truyền hình ngày 12/04/2022

LSTV - Tuần 2 Thứ ba, ngày 12 tháng 4 năm 2022
1 tháng trước
168 lượt xem

Trả lời bạn xem truyền hình ngày 05/04/2022

LSTV - Tuần 1 Thứ ba, ngày 05 tháng 4 năm 2022
1 tháng trước
229 lượt xem

Trả lời bạn xem truyền hình ngày 29/03/2022

LSTV- Tuần 5 Thứ ba, ngày 29 tháng 3 năm 2022
2 tháng trước
211 lượt xem

Trả lời bạn xem truyền hình ngày 15/03/2022

LSTV - Tuần 3 Thứ ba, ngày 15 tháng 3 năm 2022
2 tháng trước
260 lượt xem

Trả lời bạn xem truyền hình ngày 08/03/2022

Câu 1. Ông Trần Minh Nam, trú tại xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn hỏi: thủ tục xin cấp số định danh cá nhân được pháp luật quy định như thế nào?
2 tháng trước
340 lượt xem

Trả lời bạn xem truyền hình ngày 01/03/2022

Câu 1. Ông Nông Văn Thắng, trú tại xã Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn hỏi: Mức xử phạt lỗi chạy quá tốc độ đối với người điều khiển phương tiện giao thông...
3 tháng trước
367 lượt xem

Trả lời bạn xem truyền hình ngày 22/02/2022

LSTV - Tuần 4 Thứ ba, ngày 22 tháng 02 năm 2022
3 tháng trước
426 lượt xem

Trả lời bạn xem truyền hình ngày 15/02/2022

Câu 1. Ông Lý Văn Sáu, trú tại xã Lâm Ca, huyện Đình Lập hỏi: việc xử phạt hành vi không làm thủ tục đăng ký sang tên xe để chuyển tên chủ xe trong Giấy...
3 tháng trước
350 lượt xem

Trả lời bạn xem truyền hình ngày 08/02/2022

Tuần 2 Thứ ba, ngày 08 tháng 02 năm 2022
3 tháng trước
373 lượt xem

Trả lời bạn xem truyền hình ngày 18/01/2022

Câu 1. Ông Triệu Văn Hoàng, trú tại thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan hỏi: Việc xử phạt vi phạm hành chính đối với những hành vi vi phạm trong lĩnh vực an...
4 tháng trước
645 lượt xem

Trả lời bạn xem truyền hình ngày 11/01/2022

Câu 1. Ông Nguyễn Anh Đức, trú tại thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc hỏi: hành vi ngăn cản quyền thăm con sau ly hôn bị pháp luật xử lý như thế nào?
4 tháng trước
581 lượt xem

Trả lời bạn xem truyền hình ngày 04/01/2022

5 tháng trước
646 lượt xem

Trả lời bạn xem truyền hình ngày 28/12/2021

Câu 1. Ông Ngô Minh Đức trú tại thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, hỏi: Pháp luật có quy định như thế nào về xử lý hành vi tổ chức, môi giới cho người...
5 tháng trước
524 lượt xem

Trả lời bạn xem truyền hình ngày 21/12/2021

5 tháng trước
510 lượt xem

Trả lời bạn xem truyền hình ngày 14/12/2021

(Tuần 3) Thứ ba, ngày 14 tháng 12 năm 2021
5 tháng trước
396 lượt xem

Trả lời bạn xem truyền hình ngày 30/11/2021

6 tháng trước
543 lượt xem

Trả lời bạn xem truyền hình ngày 23/11/2021

(Tuần 4) Thứ ba, ngày 23 tháng 11 năm 2021
6 tháng trước
531 lượt xem

Trả lời bạn xem truyền hình ngày 16/11/2021

(Tuần 3) Thứ ba, ngày 16 tháng 11 năm 2021
6 tháng trước
642 lượt xem

Trả lời bạn xem truyền hình ngày 09/11/2021

6 tháng trước
753 lượt xem

Trả lời bạn xem truyền hình ngày 02/11/2021

7 tháng trước
599 lượt xem