Thứ 3, 20/10/2020, 07:30[GMT+7]

Thông tin LSTV

Thông tin liên hệ

Thông tin liên hệ 10 tháng trước 72,098 lượt xem

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức 7 năm trước 72,019 lượt xem

Chức năng nhiệm vụ

Chức năng nhiệm vụ 7 năm trước 49,009 lượt xem

Giới thiệu về Đài PTTH Lạng Sơn

Đài Phát thanh Lạng Sơn được thành lập theo Quyết định số 18UB/QĐ-TC ngày 12/2/1979
7 năm trước
52,904 lượt xem
Hỗ trợ doanh nghiệp theo Nghị quyết 35 của Chính phủ mới chỉ đạt 50% mục tiêu
Hỗ trợ doanh nghiệp theo Nghị quyết 35 của Chính phủ mới chỉ đạt 50% mục tiêu

Tổng kết 5 năm triển khai Nghị quyết số 35 của Chính phủ về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến 2020, một con số rất đáng quan tâm là có đến 50% mục tiêu của Nghị quyết đề ra đã không đạt được.