Thứ 5, 26/05/2022, 18:26[GMT+7]

Thông tin LSTV

Thông tin liên hệ

Thông tin liên hệ 2 năm trước 297,605 lượt xem

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức 8 năm trước 312,428 lượt xem

Chức năng nhiệm vụ

Chức năng nhiệm vụ 8 năm trước 236,948 lượt xem

Giới thiệu về Đài PTTH Lạng Sơn

Đài Phát thanh Lạng Sơn được thành lập theo Quyết định số 18UB/QĐ-TC ngày 12/2/1979
8 năm trước
226,025 lượt xem