Thứ 6, 16/04/2021, 21:33[GMT+7]

Thông tin LSTV

Thông tin liên hệ

Thông tin liên hệ 1 năm trước 159,150 lượt xem

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức 7 năm trước 155,070 lượt xem

Chức năng nhiệm vụ

Chức năng nhiệm vụ 7 năm trước 112,949 lượt xem

Giới thiệu về Đài PTTH Lạng Sơn

Đài Phát thanh Lạng Sơn được thành lập theo Quyết định số 18UB/QĐ-TC ngày 12/2/1979
7 năm trước
120,542 lượt xem
Nâng sao cho sản phẩm OCOP: Các cơ sở sản xuất cần chủ động
Nâng sao cho sản phẩm OCOP: Các cơ sở sản xuất cần chủ động

Sao OCOP là đại lượng thể hiện chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm OCOP trên thị trường, cũng như tiềm năng phát triển sản phẩm theo hướng hàng hóa xuất khẩu. Tuy nhiên, đến nay, hầu hết các cơ sở sản xuất sản phẩm OCOP vẫn còn thiếu sự mạnh dạn, chủ...