Thứ 6, 03/02/2023, 14:07[GMT+7]

Thông tin LSTV

Thông tin liên hệ

Thông tin liên hệ 3 năm trước 359,803 lượt xem

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức 9 năm trước 392,743 lượt xem

Chức năng nhiệm vụ

Chức năng nhiệm vụ 9 năm trước 300,002 lượt xem

Giới thiệu về Đài PTTH Lạng Sơn

Đài Phát thanh Lạng Sơn được thành lập theo Quyết định số 18UB/QĐ-TC ngày 12/2/1979
9 năm trước
287,854 lượt xem