Thứ 6, 22/01/2021, 13:38[GMT+7]

Thông tin LSTV

Thông tin liên hệ

Thông tin liên hệ 1 năm trước 113,588 lượt xem

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức 7 năm trước 111,532 lượt xem

Chức năng nhiệm vụ

Chức năng nhiệm vụ 7 năm trước 78,971 lượt xem

Giới thiệu về Đài PTTH Lạng Sơn

Đài Phát thanh Lạng Sơn được thành lập theo Quyết định số 18UB/QĐ-TC ngày 12/2/1979
7 năm trước
83,228 lượt xem
Công trình nút giao và khuôn viên phía Bắc cầu Kỳ Cùng: Quyết tâm “về đích” đúng thời hạn
Công trình nút giao và khuôn viên phía Bắc cầu Kỳ Cùng: Quyết tâm “về đích” đúng thời hạn

Hạng mục cải tạo nút giao phía Bắc cầu Kỳ Cùng và công trình khuôn viên vườn hoa 17 tháng 10 được đầu tư xây dựng với mục tiêu bảo đảm an toàn giao thông và tạo thêm không gian vui chơi cho người dân thành phố Lạng Sơn. Hiện nay, các đơn vị tham gia thực...