Đơn vị đã tiến hành tốt công tác điều tra, nghiên cứu, chủ động phòng ngừa và trực tiếp đấu tranh ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, phương thức, thủ đoạn của các đối tượng hòng xâm hại ANQĐ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.
 

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy, thủ trưởng Cục Bảo vệ ANQĐ, đội ngũ cán bộ, trinh sát, điều tra viên các đội thuộc Đoàn An ninh 1 luôn chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động, tổ chức lực lượng bám nắm địa bàn, cơ sở, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị nghiệp vụ trong và ngoài quân đội, phát hiện nhiều đối tượng phản động, phần tử xấu, kịp thời tham mưu, đề xuất với thủ trưởng Cục Bảo vệ ANQĐ các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, bảo vệ tốt ANQĐ, góp phần xứng đáng vào công tác bảo vệ ANQG.
 

Chỉ huy Đoàn An ninh 1 giao nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn phục vụ sự kiện chính trị của quân đội. Ảnh: TIẾN ĐẠT.


Những năm qua, Đoàn An ninh 1 trực tiếp điều tra và tham gia điều tra làm rõ nhiều vụ án lớn, trong đó có án gián điệp, án liên quan đến chiếm đoạt, mua bán, sử dụng vũ khí quân dụng... Để thực hiện tốt nhiệm vụ điều tra, phá án, Đảng ủy, chỉ huy Đoàn An ninh 1 luôn làm tốt công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, sử dụng lực lượng khoa học. Với sự mưu trí, sáng tạo, áp dụng triệt để các biện pháp nghiệp vụ, đội ngũ trinh sát, điều tra viên của đơn vị đã vượt lên mọi hy sinh, gian khổ, khắc phục khó khăn của bản thân và hậu phương gia đình để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao; bảo đảm công tác điều tra, phá án đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra sai sót, bỏ lọt tội phạm.
 

Bước vào những năm đầu thế kỷ 21, đặc biệt là trong những năm gần đây, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị đẩy mạnh hoạt động chống phá trên tất cả lĩnh vực đời sống xã hội. Chúng lợi dụng những vấn đề nhạy cảm để kích động, lôi kéo tụ tập đông người, chia rẽ đoàn kết nội bộ Đảng, phá hoại mối đoàn kết máu thịt quân-dân. Chúng tăng cường các hoạt động tình báo, thu thập tin tức, tài liệu, bí mật quân sự, bí mật quốc gia hòng phá hoại an ninh chính trị nội bộ quân đội, an ninh chính trị đất nước. Vì vậy, nhiệm vụ của Đoàn An ninh 1 càng thêm phức tạp. Mặt khác, nơi đứng chân của đơn vị là địa bàn trọng điểm, trung tâm kinh tế-chính trị-văn hóa-xã hội của đất nước nên Đoàn An ninh 1 còn thường xuyên nhận các nhiệm vụ bảo vệ an ninh, an toàn các sự kiện chính trị lớn của Đảng, Nhà nước và quân đội, các hoạt động đối ngoại quốc phòng; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chuyên trách bảo vệ ANQG, bảo đảm an ninh, an toàn cho các mục tiêu trọng điểm, các công trình trọng yếu, cơ mật của quân đội và đất nước...
 

Đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao, lãnh đạo, chỉ huy Đoàn An ninh 1 đã chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình địa bàn, đối tượng, thu thập tài liệu để phân tích, xác minh, làm rõ các hiện tượng có dấu hiệu nghi vấn; điều tra, nắm bắt âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm xâm phạm ANQG, ANQĐ; hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phần tử phản động, cơ hội chính trị, kịp thời cảnh báo, phòng ngừa, ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của chúng. Thông qua công tác điều tra các vụ án, Đoàn An ninh 1 đã phát hiện những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý con người, quản lý sử dụng VKTB quân sự và các loại tài liệu của ta, từ đó tham mưu với trên tiến hành các biện pháp bảo đảm an toàn, bí mật quân sự, bí mật quốc gia.
 

Trước yêu cầu xây dựng quân đội “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, nhiệm vụ đặt ra đối với công tác bảo vệ ANQĐ của đơn vị rất nặng nề, phức tạp, với khối lượng công việc lớn, yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, chỉ huy Đoàn An ninh 1 và mọi cán bộ trinh sát, điều tra viên, công nhân viên, chiến sĩ xác định phát huy truyền thống tốt đẹp của thế hệ cha anh, nêu cao tinh thần đoàn kết, trí tuệ tập thể, không ngừng trau dồi, học tập, nâng cao trình độ, kiến thức toàn diện; tổ chức bám sát cơ sở, địa bàn, phối hợp chặt chẽ, khoa học với các cơ quan, đơn vị nghiệp vụ trong và ngoài quân đội, nắm chắc tình hình mọi mặt, bảo vệ an toàn tuyệt đối ANQĐ trong phạm vi đơn vị đảm nhiệm, góp phần thiết thực vào công tác bảo vệ ANQG, luôn nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.