Tại buổi làm việc, hai đơn vị đã thông tin và trao đổi một số vấn đề về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, an ninh trật tự trên tuyến biên giới và kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị, địa phương.

Trong 9 tháng đầu năm 2017, hai đơn vị đã tổ chức 14 cuộc họp, trao đổi thông tin, kịp thời giải quyết nhiều vụ vi phạm hiện trạng an ninh biên giới; tổ chức nhiều buổi giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, chúc Tết cổ truyền của nhau.
  

Đại diện Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh trao vật chất xây dựng cho đại diện Tiểu khu Quân sự tỉnh Svay Rieng.  


Đơn vị bạn đã tích cực hỗ trợ Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ trên đất bạn Campuchia…


Để tăng cường hợp tác thời gian tới, hai bên thống nhất cần phải thường xuyên trao đổi, đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân biên giới, đặc biệt là thế hệ trẻ hiểu đúng, đầy đủ về mối quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống Việt Nam-Campuchia.
 

Dịp này, Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh đã hỗ trợ đơn vị bạn 15 tấn xi măng và một số vật dụng thiết yếu khác để bạn xây dựng, củng cố doanh trại.