Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chỉ đạo Hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Phó tổng Tham mưu trưởng: Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Ủy viên Trung ương Đảng; Thượng tướng Phạm Hồng Hương; Thiếu tướng Ngô Minh Tiến. Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và các đại biểu thuộc các cơ quan, đơn vị của Trung ương và Quân đội.
 

Thượng tướng Phan Văn Giang dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
 
Thượng tướng Nguyễn Phương Nam trình bày báo cáo công tác tham mưu toàn quân 6 tháng đầu năm.


6 tháng đầu năm 2018, các cơ quan, đơn vị toàn quân triển khai thực hiện toàn diện các mặt công tác, hoàn thành nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng; tổ chức lực lượng nắm tình hình, kịp thời tham mưu với Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xử lý có hiệu quả các tình huống; tổng hợp đánh giá tình hình, đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị duy trì thực hiện nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; phối hợp với công an và các lực lượng xử lý các tình huống. Kịp thời kiện toàn tổ chức biên chế, chú trọng các đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ biển đảo, biên giới; bảo đảm tốt vũ khí trang bị kĩ thuật cho các nhiệm vụ.
 

Các đại biểu dự hội nghị.
 
Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu trao đổi với các đại biểu dự hội nghị.

 
Các cơ quan, đơn vị toàn quân triển khai giáo dục, đào tạo, huấn luyện cho các đối tượng đúng, đủ nội dung, thời gian theo quy định; đẩy mạnh xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật; phối hợp với các bộ, ngành, địa phương thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng địa phương, công tác cứu hộ cứu nạn; tham gia ứng phó xử lý kịp thời các sự cố về các mặt công tác thanh tra, tư pháp, pháp chế, khoa học quân sự, kế hoạch và đầu tư, bảo đảm tài chính, đối ngoại quốc phòng... tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của Quân đội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
 

Trong 6 tháng cuối năm, Bộ Tổng Tham mưu sẽ tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm công tác nắm, đánh giá, dự báo đúng tình hình, chủ động kịp thời tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đề xuất Đảng và Nhà nước có đối sách xử lý hiệu quả, phù hợp không để để bị động trong mọi tình huống; phối hợp với các địa phương xử lý các vấn đề an ninh chính trị.
 

Đồng thời, Bộ Tổng Tham mưu cũng tập trung chỉ đạo các đơn vị, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; tổ chức luyện tập thuần thục các phương án tác chiến, nâng cao chất lượng huấn luyện cho các đối tượng. Chủ động chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện, tích cực phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, sẵn sàng ứng cứu, hỗ trợ nhân dân trong mọi thời điểm bão lũ, sự cố thiên tai.