Đoàn đã đi kiểm tra tình hình thực tế công trình đường TTBG tại một số khu vực biên giới của Tây Ninh. Dự án đường TTBG qua tỉnh Tây Ninh thuộc gói thầu số 13 (giai đoạn 2017-2020) có chiều dài gần 59km. Đại diện các cơ quan chức năng, đơn vị thi công, địa phương đã báo cáo tình hình thi công, một số khó khăn vướng mắc đang đặt ra.
 

Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu cùng các đại biểu kiểm tra thực tế xây dựng đường TTBG tại Tây Ninh.


Thượng tướng Nguyễn Phương Nam biểu dương tinh thần làm việc của các đơn vị có liên quan trong xây dựng đường TTBG qua địa bàn tỉnh Tây Ninh. Thượng tướng Nguyễn Phương Nam đề nghị các đơn vị đẩy nhanh tốc độ thi công công trình với chất lượng bảo đảm, phục vụ nhiệm vụ TTBG, củng cố thế trận quốc phòng – an ninh trên địa bàn biên giới. Đơn vị thi công cần phối hợp chặt chẽ với cơ quan liên quan, địa phương sử dụng linh hoạt các biện pháp thi công, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc. Các địa phương cần quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị thực hiện nhiệm vụ xây dựng TTBG.