Thiếu tướng Ngô Minh Tiến, thăm và kiểm tra tại Sư đoàn Bộ binh 2 (Quân khu 5).


Sau khi đi kiểm tra thực tế của các cơ quan, đơn vị, Đoàn công tác đã nghe lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn Bộ binh 2 báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018. Qua kiểm tra đoàn công tác nhận thấy, từ đầu năm đến nay, các cơ quan, đơn vị thuộc Sư đoàn Bộ binh 2 đã quán triệt và thực hiện nghiêm mệnh lệnh quân sự, quốc phòng năm 2018 của Tư lệnh Quân khu 5; huấn luyện và kiểm tra cho các đối tượng đúng, đủ nội dung theo chương trình, bảo đảm an toàn; duy trì nghiêm chế độ huấn luyện tại chức cho sĩ quan, QNCN; tổ chức thông qua giáo án, bồi dưỡng cán bộ theo phân cấp, thành nền nếp. Sư đoàn đã chỉ đạo 3 trung đoàn xây dựng đầy đủ văn kiện, làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức bắn chiến đấu cấp tiểu đội, diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật cấp trung đội, đại đội cho chiến sĩ nhập ngũ năm 2017 đạt khá về chiến thuật, giỏi về kỹ thuật; tổ chức huấn luyện chiến sĩ mới năm 2018, kết quả các nội dung đều đạt khá, giỏi, trong đó bắn súng Tiểu liên AK bài 1 đạt khá, ném lựu đạn, đánh thuốc nổ đạt giỏi… Công tác hậu cần, kỹ thuật bảo đảm tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, đời sống bộ đội không ngừng được nâng lên.
 

Kết luận buổi làm việc, Thiếu tướng Ngô Minh Tiến đã biểu dương, đánh giá cao kết quả đạt được của cán bộ, chiến sĩ sư đoàn trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng qua. Để nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ, đồng chí Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp Sư đoàn Bộ binh 2 thời gian tới tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chuyên môn và phân đội trực SSCĐ ở các cấp. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, duy trì các đơn vị tổ chức lực lượng, phương tiện trực SSCĐ cho quân khu đúng quy định và tăng cường công tác tuần tra, canh gác bảo đảm an toàn tuyệt đối đơn vị, kho, trạm; tăng cường tuyên truyền, giáo dục và xây dựng bản lĩnh chính trị, năng lực công tác cho cán bộ, chiến sĩ; bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất của đơn vị; thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng trên địa bàn làm tốt công tác nắm tình hình về an ninh chính trị, chủ động phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn… không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống.