Để phong trào thi đua (PTTĐ) trở thành động lực thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, hằng năm căn cứ nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương (QP, QSĐP) cấp ủy, tổ chức đảng các cấp ra nghị quyết lãnh đạo, xác định rõ nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu cần tập trung lãnh đạo; chỉ huy các cấp xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa nghị quyết vào thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương với những nội dung, biện pháp, cách làm hiệu quả. Các đợt thi đua đột kích, cao điểm đã xuất hiện nhiều phong trào, mô hình hiệu quả, như: “Đơn vị không có quân nhân vi phạm kỷ luật”, “Đơn vị huấn luyện giỏi”; các mô hình “Ngày thứ bảy nghĩa tình”, “Hòm tiết kiệm”, “Quỹ nghĩa tình đồng đội”...
 

 Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Hải Dương giúp dân gặt lúa trong mùa mưa bão. Ảnh: VĂN PHÚC


Hằng năm, cấp ủy, chỉ huy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh PTTĐ, chú trọng nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, coi đây là giải pháp cơ bản, quan trọng xây dựng LLVT vững mạnh về chính trị. Phong trào TĐQT góp phần quan trọng trong xây dựng các tổ chức đảng TSVM, cơ quan, đơn vị VMTD; gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; duy trì và thực hiện hiệu quả nội dung “tự soi, tự sửa”, phương châm “Làm việc theo chức trách, gương mẫu trong hành động” trong Đảng bộ và LLVT tỉnh…
 

Những năm qua, Phong trào TĐQT của LLVT tỉnh hướng mạnh vào nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên (DQTV, DBĐV) và trình độ, khả năng SSCĐ của LLVT tỉnh; tập trung đột phá nâng cao chất lượng xây dựng lực lượng DQTV, DBĐV theo Luật DQTV, Pháp lệnh về DBĐV, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng về chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ, chiến sĩ; biên chế, sắp xếp bảo đảm số lượng cho các đầu mối đơn vị DBĐV, DQTV đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.
 

Để nâng cao khả năng SSCĐ, các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện thắng lợi chủ trương “Một tập trung, ba khâu đột phá”, xác định nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu là nâng cao chất lượng SSCĐ, huấn luyện, diễn tập theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”. Cùng với các PTTĐ trong huấn luyện, diễn tập, các cơ quan, đơn vị còn phát động phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; đầu tư hàng nghìn ngày công xây dựng, tu sửa, nâng cấp bãi tập, trường bắn, làm mới mô hình, đồ dùng huấn luyện, diễn tập. Quá trình huấn luyện luôn bảo đảm sát thực tế chiến đấu và vũ khí trang bị hiện có. Hằng năm, toàn tỉnh có 25% xã, phường, thị trấn tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ; cấp tỉnh, cấp huyện đều hoàn thành kế hoạch diễn tập, đạt kết quả tốt. Đảng ủy, cơ quan quân sự tỉnh, huyện tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng đề án xây dựng KVTP giai đoạn 2015-2020, xác định rõ nội dung, thời gian xây dựng tiềm lực chính trị tinh thần, các hạng mục trong KVPT, góp phần nâng cao nhận thức, năng lực trình độ về sự vận hành cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, vai trò tham mưu của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể đối với nhiệm vụ QP, QSĐP.
 

5 năm qua, Phong trào TĐQT của LLVT tỉnh đã phát triển toàn diện, có nhiều đổi mới, đạt kết quả vững chắc; các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến xuất hiện ngày càng nhiều; LLVT tỉnh luôn hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, chỉ tiêu thi đua đề ra, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế-xã hội, củng cố QPAN. Với những thành tích và kết quả đạt được, LLVT tỉnh có 798 tập thể, 2.561 cá nhân được các cấp khen thưởng; liên tục từ năm 2013 đến năm 2017, Bộ CHQS tỉnh được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ tư lệnh Quân khu 3 và UBND tỉnh Hải Dương tặng cờ thi đua xuất sắc; năm 2016, LLVT tỉnh được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.
 

Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh xác định: Thời gian tới, công tác TĐKT và Phong trào TĐQT cần hướng mạnh vào xây dựng tổ chức đảng TSVM, cơ quan, đơn vị VMTD; xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có lập trường tư tưởng kiên định vững vàng, có quyết tâm chính trị cao, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020. Tạo chuyển biến vững chắc về chấp hành kỷ luật, xây dựng chính quy, nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng SSCĐ của LLVT; đẩy mạnh thi đua, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện "Ba khâu đột phá" theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X.