Triển khai nhiều biện pháp hiệu quả trong phòng, chống tham nhũng

Chủ nhật, 24.10.2021 | 08:39:11
397 lượt xem

Theo báo cáo của Chính phủ, năm 2021, tham nhũng tiếp tục được kiềm chế, ngăn chặn, có chiều hướng thuyên giảm, góp phần quan trọng làm trong sạch bộ máy Đảng và Nhà nước, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long trình bày Báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021. (Ảnh: LINH NGUYÊN)

Chiều 23/10, báo cáo Quốc hội về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 của Chính phủ, Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long cho biết, năm 2021, sự phối hợp đồng bộ giữa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đối với các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực ngày càng chặt chẽ, có hiệu quả; khẳng định quyết tâm mạnh mẽ, “không ngừng”, “không nghỉ”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

Công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế về phòng, chống tham nhũng tiếp tục được quan tâm; nhiều văn bản của Đảng và Nhà nước về quản lý kinh tế - xã hội và phòng, chống tham nhũng tiếp tục được sửa đổi, bổ sung và ban hành mới, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo cơ sở chính trị - pháp lý đồng bộ, khả thi để phòng, chống tham nhũng hiệu quả.

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng tiếp tục được đẩy mạnh; hình thức tuyên truyền có nhiều đổi mới, sáng tạo nhằm phù hợp với điều kiện giãn cách xã hội, phòng chống dịch bệnh ở một số địa phương. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên; các cơ quan báo chí đã tích cực tham gia vào công tác phòng, chống tham nhũng. Các cơ quan hữu quan kịp thời cung cấp thông tin về kết quả thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

Nhiều biện pháp phòng ngừa tham nhũng đã được Chính phủ tích cực chỉ đạo thực hiện như: việc công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ; thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt, kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; cải cách thủ tục hành chính, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Các cơ quan chức năng đã tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; chú trọng thanh tra, kiểm tra việc tuyển dụng, bổ nhiệm, sắp xếp cán bộ, công chức, việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu để xảy ra tham nhũng. Công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại các doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước tiếp tục được triển khai và có nhiều chuyển biến tích cực.

Cụ thể, Thanh tra Chính phủ đã triển khai 6.712 cuộc thanh tra hành chính  và 188.047 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; phát hiện vi phạm về kinh tế 61.846 tỷ đồng, 7.206 ha đất; kiến nghị thu hồi 16.775 tỷ đồng và 3.497 ha đất; đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý 45.071 tỷ đồng, 3.708 ha đất; kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính 2.925 tập thể và 4.286 cá nhân; ban hành 120.504 quyết định xử phạt vi phạm hành chính tổ chức, cá nhân với số tiền 4.103 tỷ đồng; chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự 245 vụ, 182 đối tượng (tăng 58% số vụ).

Thanh tra Chính phủ cũng tiến hành đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 6.067 kết luận và quyết định xử lý về thanh tra. Kết quả các cơ quan đã xử lý, thu hồi 10.072 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 76%), 81 ha đất; xử lý hành chính 2.627 tổ chức, 7.579 cá nhân; khởi tố 14 vụ, 16 đối tượng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bộ trưởng Lê Thành Long cũng chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng, chống tham nhũng như: công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế có nơi, có lúc còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống tham nhũng có mặt còn hạn chế; việc xử lý tài sản liên quan đến các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế còn chậm; công tác tự kiểm tra, phát hiện tham nhũng trong nội bộ vẫn là khâu yếu…


Theo nhandan.vn

https://nhandan.vn/tin-tuc-su-kien/trien-khai-nhieu-bien-phap-hieu-qua-trong-phong-chong-tham-nhung--670841/

  • Từ khóa
Đáp ứng nhu cầu rút tiền mặt tại các cây ATM
Đáp ứng nhu cầu rút tiền mặt tại các cây ATM

Chỉ còn chưa đầy nửa tháng nữa là tới Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Dù đang trong thời điểm cận kề dịp nghỉ Tết dài ngày, nhưng theo nhiều ngân hàng, nhu cầu rút tiền ATM vẫn chưa tăng cao, các trường hợp ATM trục trặc hay hết tiền cũng giảm nhiều so với...