Giao ban công tác báo chí, văn hóa, văn nghệ

Thứ 3, 05.07.2022 | 14:19:04
250 lượt xem

Sáng 5/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác báo chí, văn hóa, văn nghệ 6 tháng đầu năm 2022. Đồng chí Nguyễn Tuấn Nam, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.


Đồng chí Nguyễn Tuấn Nam, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí địa phương; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; phóng viên các cơ quan báo chí trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh.


Lãnh đạo Báo Lạng Sơn phát biểu tại hội nghị

Đối với công tác báo chí, trong 6 tháng đầu năm, các cơ quan báo chí của tỉnh, báo chí trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh đã bám sát định hướng thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, phản ánh khá toàn diện các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, công tác phòng chống dịch bệnh COVID -19… trên địa bàn tỉnh.

Theo số liệu thống kê, trong 6 tháng đầu năm 2022, Báo Lạng Sơn đã xuất bản 129 số báo in, duy trì mỗi ngày cập nhật lên Báo Lạng Sơn điện tử trên 50 tin, bài, ảnh; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đã phát sóng và cập nhật với tổng số trên 18.800 tin, bài trên sóng phát thanh, truyền hình và trang thông tin điện tử của… Công tác phát hành báo, tạp chí, bản tin thông báo nội bộ đến các chi bộ, đảng bộ, thôn bản, khối phố tiếp tục được Bưu điện tỉnh duy trì thực hiện tốt.

Các cơ quan báo chí trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh tiếp tục hoạt động đúng định hướng, tôn chỉ, mục đích, tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Đối với công tác văn hóa, văn nghệ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các cơ quan, đơn vị trong khối khoa giáo, văn nghệ đã tích cực, chủ động triển khai các nhiệm vụ về văn hóa, văn học, nghệ thuật; đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức tốt các hoạt động chào mừng những sự kiện chính trị, ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh. Theo đánh giá, các hoạt động được tổ chức với chất lượng nội dung tốt, hình thức thể hiện phong phú, bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, qua đó tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đáp ứng nhu cầu tinh thần của các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn…


Các đại biểu tham dự hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ hơn những kết quả đã đạt được. Đồng thời nêu lên một số đề xuất, kiến nghị liên quan đến hoạt động báo chí, văn hóa, văn nghệ như: cung cấp thông tin kịp thời cho các cơ quan báo chí; bổ sung thêm biên chế, nhân lực cho một số cơ quan; đầu tư, trang bị thêm cơ sở vật chất; công tác quản lý báo chí; công tác phát hành báo, tạp chí, bản tin thông báo nội bộ…

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận, làm rõ những ý kiến của các đại biểu.

Đối với công tác báo chí, đồng chí đề nghị các cơ quan báo chí của tỉnh, trung ương thường trú trên địa bàn tiếp tục thực hiện tốt việc tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các sự kiện diễn ra trên địa bàn tỉnh. Đồng thời nâng cao chất lượng chuyên trang, chuyên mục, tăng cường thông tin về địa bàn đặc biệt khó khăn; tăng số lượng tin, bài phản ánh những mặt tích cực, cổ vũ, động viên, định hướng dư luận xã hội.

Đối với công tác văn hóa, văn nghệ, các cơ quan khối khoa giáo, văn nghệ tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong cụ thể hóa đường lối, quan điểm của Đảng về lĩnh vực văn hóa, văn nghệ; tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh phù hợp với thực tiễn…


Theo baolangson.vn

https://baolangson.vn/chinh-tri/511097-giao-ban-cong-tac-bao-chi-van-hoa-van-nghe-2.html

  • Từ khóa