Kiểm tra tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia tại huyện Bình Gia

Thứ 5, 01.12.2022 | 14:48:20
737 lượt xem

Ngày 1/12, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng đại diện một số sở, ngành của tỉnh kiểm tra tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 trên địa bàn huyện Bình Gia.


Lãnh đạo UBND huyện Bình Gia phát biểu tại buổi kiểm tra

Theo báo cáo tại buổi làm việc, thực hiện các nghị quyết, quyết định, các văn bản hướng dẫn của trung ương, của tỉnh, UBND huyện Bình Gia đã chủ động triển khai các CTMTQG giai đoạn 2021-2025 và năm 2022.

Tổng kế hoạch vốn thực hiện 3 CTMTQG giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Bình Gia là 549,4 tỷ đồng. Trong đó kế hoạch vốn năm 2022 là 194,5 tỷ đồng gồm: vốn đầu tư phát triển 154,7 tỷ đồng, vốn sự nghiệp 39,8 tỷ đồng.

Về tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2022 đối với nguồn vốn đầu tư phát triển, đến hết ngày 25/11 giải ngân được 76,8 tỷ đồng, đạt 52,5% kế hoạch vốn giao.

Trong đó, CTMTQG phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giải ngân đạt 45,4% kế hoạch; CTMTQG giảm nghèo bền vững hiện giải ngân đạt 53,7% kế hoạch; CTMTQG xây dựng nông thôn mới (NTM), giải ngân đạt 63,3% kế hoạch.

Đối với nguồn vốn sự nghiệp, việc triển khai thực hiện và giải ngân gặp nhiều khó khăn. Cụ thể, CTMTQG phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã thực hiện phân bổ chi tiết nguồn vốn được 21,8 tỷ đồng, chưa phân bổ 6 tỷ đồng, ước giải ngân đến hết năm 2022 được 8,2 tỷ đồng; CTMTQG giảm nghèo bền vững đã thực hiện phân bổ chi tiết được 4 tỷ đồng, chưa phân bổ 3,3 tỷ đồng, ước giải ngân nguồn vốn đến hết năm 2022 được gần 3 tỷ đồng; CTMTQG xây dựng NTM đã thực hiện phân bổ chi tiết 100% nguồn vốn (hơn 3 tỷ đồng), ước giải ngân đến hết năm 2022 được 2,4 tỷ đồng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện 3 CTMTQG trên địa bàn huyện Bình Gia còn gặp một số khó khăn, vướng mắc như: có hướng dẫn chưa nêu cụ thể về định mức hỗ trợ nhà ở; khó khăn trong việc mở lớp dạy nghề cho lao động nông thôn; một số dự án, tiểu dự án thuộc các CTMTG chưa được hướng dẫn đầy đủ về quy trình triển khai, định mức hỗ trợ…

Tại buổi kiểm tra, đại diện một số sở, ngành của tỉnh, lãnh đạo UBND huyện Bình Gia và các phòng, ban chuyên môn đã tập trung thảo luận, làm rõ một số nội dung liên quan đến những khó khăn, vướng mắc trong việc phân bổ, giải ngân các nguồn vốn thuộc 3 CTMTQG. Đồng thời đưa ra các giải pháp để khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các CTMTQG trong thời gian tới.


Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư phát biểu tại buổi kiểm tra

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, Trưởng đoàn kiểm tra đề nghị huyện Bình Gia tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc triển khai thực hiện các CTMTQG, đẩy nhanh giải ngân các nguồn vốn; tăng cường công tác tuyên truyền, huy động sự chung sức của người dân, doanh nghiệp trong việc triển khai các CTMTQG; đảm bảo tỷ lệ huy động, lồng ghép nguồn vốn; rà soát, duy trì các tiêu chí NTM đã đạt chuẩn; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; các sở, ngành liên quan khẩn trương hướng dẫn, hỗ trợ huyện triển khai thực hiện có hiệu quả các CTMTQG.


TÂN AN/baolangson.vn

https://baolangson.vn/kinh-te/544629-kiem-tra-tinh-hinh-thuc-hien-cac-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-tai-huyen-binh-gia.html

  • Từ khóa