6 công ty dầu khí là "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam" năm 2022

Chủ nhật, 04.12.2022 | 15:52:24
667 lượt xem

Tại diễn đàn quốc gia thường niên "Văn hóa với doanh nghiệp" lần thứ hai năm 2022 với chủ đề "Chấn hưng văn hóa - nền tảng phục hồi và phát triển kinh tế bền vững", 6 đơn vị thuộc tập đoàn dầu khí đã được vinh danh.

Diễn đàn do Ban tuyên giáo trung ương, Bộ Công Thương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ban tổ chức triển khai cuộc vận động "Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam" (Ban tổ chức 248), Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp thực hiện.

Theo ban tổ chức, diễn đàn là nơi truyền tải thông điệp của Cuộc vận động xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam, tạo điều kiện, cơ hội, môi trường để các doanh nghiệp thể hiện nét văn hóa qua các hoạt động đa dạng, ấn tượng.

6 công ty dầu khí là Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam năm 2022 - 1

Vinh danh các "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam" năm 2022 (Ảnh: PVN).

Diễn đàn nhằm triển khai các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; khẳng định vai trò, tầm quan trọng của văn hóa kinh doanh, văn hóa doanh nghiệp trong phát triển kinh tế đất nước; khai thác tiềm năng, thế mạnh, nguồn lực văn hóa như là đòn bẩy và trợ lực quan trọng để phục hồi và phát triển kinh tế.

Diễn đàn cũng là dịp để lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp gỡ, trao đổi với cộng đồng doanh nghiệp, lắng nghe các kiến nghị, đề xuất về cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa kinh doanh, lan tỏa sâu rộng cuộc vận động "Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam" do Thủ tướng phát động.

6 công ty dầu khí là Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam năm 2022 - 2

Ông Văn Tiến Thanh - Tổng Giám đốc PVCFC - cùng các đại biểu tham gia tọa đàm (Ảnh: PVN).

Các đại biểu tham gia tọa đàm đã tập trung trao đổi, thảo luận xung quanh các vấn đề chính như vai trò, nội dung, tác động của chấn hưng văn hóa đến phát triển kinh tế bền vững; những bài học thực tiễn của các doanh nghiệp Việt Nam về phát huy vai trò của văn hóa trong phục hồi và phát triển kinh tế, nhất là trong và sau Covid-19; giải pháp nâng cao vai trò của văn hóa trong phục hồi và phát triển kinh tế bền vững trong bối cảnh hậu Covid-19, các xung đột địa-chính trị và suy thoái kinh tế toàn cầu hiện nay.

Tại diễn đàn cũng diễn ra Lễ tôn vinh và trao chứng nhận "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam" năm 2022 cho 24 doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chuẩn của bộ tiêu chí văn hóa kinh doanh Việt Nam do Hội đồng quốc gia xét duyệt.

Trong đó, 6 doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) được tôn vinh trong dịp này gồm Chi nhánh tập đoàn - Công ty điều hành dầu khí Biển Đông (BIEN DONG POC); Công ty cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR); Công ty cổ phần Phân bón dầu khí Cà Mau (PVCFC); Tổng công ty cổ phần Vận tải dầu khí (PVTrans); Chi nhánh Tổng công ty Khí Việt Nam - Công ty Khí Cà Mau (PV GAS Cà Mau); Tổng công ty Điện lực dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power).

6 công ty dầu khí là Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam năm 2022 - 3

Ông Bùi Ngọc Dương, Tổng Giám đốc BSR, thay mặt doanh nghiệp nhận tôn vinh (Ảnh: PVN).

6 công ty dầu khí là Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam năm 2022 - 4

Ông Văn Tiến Thanh, Tổng Giám đốc PVCFC, thay mặt doanh nghiệp nhận tôn vinh (Ảnh: PVN).

6 công ty dầu khí là Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam năm 2022 - 5

Ông Phan Ngọc Hiền, Phó Tổng giám đốc PV Power, thay mặt doanh nghiệp nhận tôn vinh (Ảnh: PVN).6 công ty dầu khí là Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam năm 2022 - 6

Ông Nguyễn Viết Lưu, Phó Tổng giám đốc BIENDONG POC, thay mặt doanh nghiệp nhận tôn vinh (Ảnh: PVN).6 công ty dầu khí là Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam năm 2022 - 7

Ông Nguyễn Văn Bé Ba, Giám đốc PV GAS Cà Mau, thay mặt doanh nghiệp nhận tôn vinh (Ảnh: PVN).6 công ty dầu khí là Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam năm 2022 - 8

Đại diện PVTrans nhận tôn vinh (Ảnh: PVN). 


Toàn Thịnh/dantri.com.vn

https://dantri.com.vn/kinh-doanh/6-cong-ty-dau-khi-la-doanh-nghiep-dat-chuan-van-hoa-kinh-doanh-viet-nam-nam-2022-20221204133353462.htm

  • Từ khóa