Trong tháng 1/2022 phải hoàn thành tiêm phòng COVID-19 mũi 2 cho người từ đủ 18 tuổi trở lên và trẻ em từ 12 – 17 tuổi

Thứ 4, 22.12.2021 | 09:25:17
376 lượt xem

Đó là chỉ đạo của UBND tỉnh Lạng Sơn tại Công văn số 2134/UBND-KGVX ngày 21/12 về việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều cơ bản và nhắc lại.Tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho người dân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu trưởng ban chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thành phố khẩn trương chỉ đạo các cơ quan liên quan thần tốc hơn nữa trong thực hiện chiến dịch tiêm chủng vắc xin; chậm nhất đến ngày 31/12/2021 phải hoàn thành việc tiêm vét mũi 1 các trường hợp chưa được tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại địa bàn và tiêm mũi 2 cho người từ 18 tuổi đủ thời gian giãn cách giữa hai mũi; trong tháng 1/2022 phải hoàn thành việc tiêm mũi 2 cho người từ đủ 18 tuổi trở lên (được tiêm vét trong tháng 12/2021) và trẻ em từ 12 – 17 tuổi.

Cùng đó, tăng cường truyền thông, phát huy vai trò của tổ COVID cộng đồng vận động người dân tiêm vắc xin phòng COVID-19; đối với những người đủ điều kiện tiêm mà cố tình không tiêm, cần lập danh sách để theo dõi quản lý, đồng thời xem xét có biện pháp xử lý (trừ những người chống chỉ định tiêm)…; xây dựng kế hoạch triển khai tiêm liều bổ sung và liều nhắc lại vắc xin phòng COVID-19, trường hợp có đủ vắc xin mà không hoàn thành được mục tiêu tiêm chủng thì BCĐ phòng, chống dịch các huyện, thành phố phải chịu trách nhiệm trước BCĐ phòng, chống dịch và UBND tỉnh.

UBND tỉnh giao Sở Y tế liên hệ với Bộ Y tế bảo đảm đủ vắc xin tiêm phòng COVID-19 cho các đối tượng trên; bảo quản, phân bổ, hướng dẫn các huyện, thành phố tổ chức chiến dịch tiêm liều bổ sung và liều nhắc lại khoa học, hợp lý, hiệu quả.

Được biết đến ngày 18/12/2021, tỷ lệ dân số Lạng Sơn từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin (bao gồm tiêm tại tỉnh và ngoài tỉnh) đạt 95,04%; tỷ lệ dân số từ 18 tuổi trở lên được tiêm đủ 2 mũi vắc xin (bao gồm tiêm tại tỉnh và ngoài tỉnh) đạt 90,44%. Toàn tỉnh còn gần 5% dân số chưa tiêm vắc xin (28.432 người), trong đó: 17.030 người có mặt tại địa phương chưa tiêm/hoãn tiêm vắc xin (2,97%), 3.052 người chống chỉ định tiêm (0,53%), 559 người không đồng ý tiêm (0,098%); có 7.791 người đang lao động ngoài tỉnh chưa tiêm vắc xin (1,36%).

PV/baolangson.vn

https://baolangson.vn/xa-hoi/phong-chong-dich-benh-viem-duong-ho-hap-cap/469489-trong-thang-1-2022-phai-hoan-thanh-tiem-phong-covid-19-mui-2-cho-nguoi-tu-du-18-tuoi-tro-len-va-tre-em-tu-12-17-tuoi.html

  • Từ khóa