Khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh ở Việt Nam

Chủ nhật, 03.04.2022 | 16:15:35
560 lượt xem

Đến nay, diện tích ô nhiễm bom mìn ở nước ta đã giảm còn 5,6 triệu ha đất đai, tương đương 17,71% diện tích. Nhân Ngày Thế giới phòng, chống bom mìn 4/4, hãy nhìn lại nỗ lực thực hiện các chiến dịch thu gom, rà phá bom mìn nhằm giải phóng đất đai, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội; đồng thời đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ các nạn nhân của bom mìn.

  • Từ khóa