Sơ kết phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

Thứ 5, 01.12.2022 | 09:05:41
639 lượt xem

Sáng 30/11, Ban Chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết năm 2022; trao bằng công nhận danh hiệu “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” giai đoạn 2017-2021.


Đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Dự hội nghị có đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và UBND các huyện, thành phố.

Năm 2022, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” trên địa bàn tỉnh tiếp tục được các cấp, ngành quan tâm triển khai thực hiện. Qua đó, từng bước tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động của Nhân dân, góp phần tích cực vào sự ổn định và phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Kết quả, năm 2022, toàn tỉnh có 178.745/192.685 hộ đăng ký danh hiệu gia đình văn hóa, đạt 92,8%, dự ước số gia đình đạt danh hiệu văn hóa đạt 80,5%; có 1.586/1.676 thôn, tổ dân phố đăng ký danh hiệu văn hóa, đạt 94,6%, dự ước số thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa đạt 82,5%. Đến nay, toàn tỉnh có 75/181 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm tỷ lệ 41,4%…


Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao bằng công nhận danh hiệu “Đơn vị văn hóa” cho đại diện các tập thể

Phong trào “Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” được thực hiện nền nếp với những nội dung như: xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn minh, sạch đẹp an toàn gắn với cải cách hành chính; thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch được giao… Kết quả bình xét các cơ quan doanh nghiệp văn hóa tăng dần qua các năm. Năm 2021 các tập thể được công nhận danh hiệu văn hóa đạt 96,6%, tăng 3,8% so với năm 2017; giai đoạn 2017- 2021 có 663 tập thể được công nhận danh hiệu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.


Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh trao bằng công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa giai đoạn 2017-2021 cho đại diện các tập thể

Tại hội nghị, các đại biểu đã phát biểu tham luận một số nội dung như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, vận động đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức, người lao động tham gia xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào “Xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa” giai đoạn 2017 – 2021…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh biểu dương, ghi nhận thành tích mà các cấp, ngành đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị: Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa các cấp cần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, bám sát thực tiễn, có trọng tâm, trọng điểm; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm và các chỉ tiêu liên quan đến lĩnh vực văn hóa mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh….

Cùng đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện phong trào, góp phần đưa phong trào lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư; đổi mới công tác tuyên truyền, khen thưởng kịp thời những cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến; gắn việc thực hiện phong trào với các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội và các phong trào khác thi đua khác; tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng cho các thiết chế văn hóa ở cơ sở, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa của cộng đồng trên địa bàn…. Đồng chí cũng yêu cầu Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch (cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo tỉnh) chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị xây dựng và triển khai các giải pháp cụ thể hơn, việc làm thường xuyên, hiệu quả nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào.

Nhân dịp này, 80 tập thể đã được nhận bằng Công nhận đạt danh hiệu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” giai đoạn 2017- 2021.


TUYẾT MAI/baolangson.vn

https://baolangson.vn/van-hoa/544356-so-ket-phong-trao-toan-dan-doan-ket-xay-dung-doi-song-van-hoa.html

  • Từ khóa