Khẩu đội xung kích toàn năng huấn luyện giỏi

Thứ 3, 22.12.2020 | 08:15:35
378 lượt xem

Lữ đoàn Pháo binh 75 (Quân khu 7) vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ tổ chức diễn tập hiệp đồng chiến đấu quân binh chủng năm 2020.

Theo Đại tá Nguyễn Hoàng Bổng, Lữ đoàn trưởng, ngoài yếu tố thuần thục kỹ, chiến thuật, để các khẩu đội hoàn thành tốt nhiệm vụ, lữ đoàn chú ý rèn luyện các số giỏi vị trí của mình, biết việc của đồng đội, sẵn sàng thay thế lẫn nhau. Uy lực pháo lớn đòi hỏi mỗi thành viên phải có thể lực, bản lĩnh, sự gan dạ, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ. Đây là kinh nghiệm trong thực hiện mô hình “Khẩu đội xung kích toàn năng” huấn luyện giỏi của lữ đoàn thời gian qua, nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo”, bảo đảm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, đồng bộ, chuyên sâu, sát thực tiễn.

Khẩu đội xung kích toàn năng huấn luyện giỏi

Khẩu đội 1 pháo 130mm, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn Pháo binh 75 tham gia diễn tập năm 2020.

Nâng cao chất lượng huấn luyện, năm 2020, Đảng ủy, chỉ huy lữ đoàn chủ động rà soát, lựa chọn, đánh giá thực chất kết quả huấn luyện, rèn luyện của đội ngũ khẩu đội trưởng và từng khẩu đội. Trên cơ sở đó, lữ đoàn bố trí cán bộ khẩu đội phù hợp, thường xuyên làm tốt công tác bồi dưỡng, tập huấn nâng cao về phẩm chất, trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong, bản lĩnh, kinh nghiệm huấn luyện, chiến đấu cho khẩu đội trưởng. Trong huấn luyện, các khẩu đội coi trọng huấn luyện lý thuyết gắn với thực hành, lấy thực hành làm chính, tập trung rèn luyện chiến sĩ có bản lĩnh, gan dạ, sức khỏe, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ. Các khẩu đội đều huấn luyện theo tình huống, tập trung rèn luyện thuần thục kỹ, chiến thuật, kỹ năng ngụy trang, nghi trang, phòng tránh, đánh trả, khi địch sử dụng vũ khí công nghệ cao. Các đơn vị chú ý tăng cường huấn luyện thể lực, hành quân xa mang vác nặng, rèn luyện sức bền, khả năng chịu đựng gian khổ cho bộ đội trong mọi điều kiện thời tiết khác nhau. Lữ đoàn phát huy vai trò cán bộ chỉ huy, cơ quan trong chỉ đạo, điều hành, tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá huấn luyện đúng thực chất. Những chiến sĩ còn yếu, các đơn vị tổ chức phân công cán bộ kèm cặp, giúp đỡ. Các tiểu đoàn đều chọn khẩu đội làm điểm, làm mẫu, đồng thời tổ chức hội thao, hội thi hằng tuần, kịp thời rút kinh nghiệm, biểu dương, nhân rộng cách làm hay, khắc phục hạn chế. Các đơn vị xây dựng kế hoạch sát thực, bảo đảm tốt cơ sở vật chất, mô hình học cụ, thao trường, chính quy đồng bộ. Năm 2020, lữ đoàn có 100% khẩu đội huấn luyện đạt khá, giỏi, an toàn, chấp hành nghiêm kỷ luật.     


Bài và ảnh: DUY HIỂN/qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/khau-doi-xung-kich-toan-nang-huan-luyen-gioi-647196

  • Từ khóa