Huấn luyện khi tuần tra liên hợp

Thứ 7, 26.12.2020 | 15:42:44
370 lượt xem

Tàu 8004 thuộc Hải đoàn 11, Vùng Cảnh sát biển (CSB) 1 vừa hoàn thành nhiệm vụ đưa đoàn công tác Bộ tư lệnh CSB Việt Nam tham gia chuyến tuần tra liên hợp giữa lực lượng CSB Việt Nam và CSB Trung Quốc trên vùng biển lân cận đường phân định vịnh Bắc Bộ.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, Tàu 8004 đã kết hợp triển khai một số hoạt động huấn luyện nhằm nâng cao thao tác kỹ, chiến thuật, trình độ nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ, nhân viên. Báo Quân đội nhân dân giới thiệu một số hình ảnh huấn luyện của Tàu 8004 trong chuyến tuần tra liên hợp.

Huấn luyện khi tuần tra liên hợp
Chỉ huy tàu chỉ đạo huấn luyện qua bộ đàm.
Huấn luyện khi tuần tra liên hợp
Huấn luyện kỹ thuật nâng, hạ xuồng thực hiện nhiệm vụ.
Huấn luyện khi tuần tra liên hợp
 Các cán bộ, chiến sĩ huấn luyện kỹ thuật sử dụng xuồng cao tốc tuần tra, kiểm soát trên biển.
Huấn luyện khi tuần tra liên hợp
Quán triệt nội dung huấn luyện hạ xuồng cao tốc thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát.
Huấn luyện khi tuần tra liên hợp
Bộ đội luyện tập nghi thức chào xã giao tại khu vực sân đỗ trực thăng.


VĂN CHIỂN/qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/huan-luyen-khi-tuan-tra-lien-hop-647587

  • Từ khóa