Nâng cao chất lượng tham mưu công tác quân sự, quốc phòng

Thứ 7, 20.02.2021 | 15:20:07
201 lượt xem

Thành lập ngày 20-2-1946 tại căn cứ Lạc An, tỉnh Bình Dương, 75 năm qua, Bộ Tham mưu (BTM) Quân khu 7 luôn đoàn kết, tham mưu sáng tạo, hiệp đồng chiến đấu chặt chẽ, lập nên nhiều chiến công, góp phần vào thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm.

Những năm đổi mới, BTM đã tham mưu cho Đảng ủy, Bộ tư lệnh (BTL) Quân khu 7 lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, tăng cường tiềm lực quốc phòng, xây dựng LLVT quân khu huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao.

Trong thời kỳ kháng chiến, BTM Quân khu 7 làm nhiệm vụ ở vị trí “trung tâm vùng”, đặc biệt là khu Sài Gòn-Gia Định, nơi sào huyệt của địch, nơi phải trực tiếp đấu trí, đấu lực cam go từng phút, từng giờ về công tác chỉ huy tham mưu tác chiến với quân đội của địch có hệ thống chỉ huy tham mưu tác chiến hiện đại. Do đó, ngay sau khi thành lập, BTM đã chú ý xây dựng cơ quan ổn định về tổ chức, biên chế, hoạt động đúng chức năng, phương châm, nhiệm vụ. BTM đã tham mưu cho BTL Quân khu 7 nắm chắc tình hình địch, ta; tổ chức huấn luyện sát thực tiễn chiến đấu, làm tốt công tác chuẩn bị chiến trường, nghiên cứu đề xuất phương án, kế hoạch, văn kiện tác chiến sát thực, mưu trí, sáng tạo, tổ chức chỉ huy thông suốt, nhanh chóng, bí mật, bất ngờ, làm nên nhiều chiến thắng vẻ vang. Qua đó, cơ quan, đơn vị rút ra nhiều kinh nghiệm, cách đánh, nghệ thuật quân sự độc đáo ở vùng Đông Nam Bộ. Lớp lớp cán bộ, chiến sĩ đoàn kết, mưu trí, anh dũng chiến đấu, hy sinh, xây đắp nên truyền thống “Mưu trí sáng tạo, hiệp đồng chặt chẽ, chính xác kịp thời, đoàn kết quyết thắng”.

Nâng cao chất lượng tham mưu công tác quân sự, quốc phòng
Lực lượng đặc công Bộ Tham mưu Quân khu 7 diễn tập năm 2020. Ảnh: DUY NGUYỄN

Những năm gần đây, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quân đội cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại đặt ra nhiều vấn đề mới ngày càng cao. Phát huy truyền thống, BTM chủ động nắm vững phương hướng, mục tiêu, quan điểm, phương châm chỉ đạo về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng (QS, QP) của Đảng, kịp thời tham mưu cho Đảng ủy, BTL Quân khu 7 lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng LLVT quân khu huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, SSCĐ cao, tăng cường tiềm lực quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ (KVPT) vững chắc.

BTM đã chủ động tham mưu triển khai nhiều giải pháp đồng bộ thực hiện hiệu quả Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo”. Các cơ quan, đơn vị biên chế theo hướng tinh, gọn, mạnh; bảo quản, bảo dưỡng tốt vũ khí trang bị. Các cấp ủy thường xuyên rà soát, bố trí, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng tham mưu cho đội ngũ cán bộ. Hệ thống trường bắn, thao trường được quy hoạch đồng bộ, chính quy, hướng dẫn tổ chức huấn luyện, kiểm tra, đánh giá đúng thực chất, sát đối tượng, địa bàn. Trong huấn luyện, các đơn vị tích cực đổi mới nội dung, phương pháp gắn với đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nghiên cứu, biên soạn, vận dụng hiệu quả nhiều đề tài nghệ thuật quân sự, sáng kiến vào thực tiễn. BTM luôn coi trọng tham mưu chỉ đạo nhiều giải pháp nâng cao chất lượng huấn luyện thể lực, rèn luyện sức khỏe, sức cơ động cho bộ đội. Biện pháp chính là tăng cường hội thi, hội thao, diễn tập chiến thuật, chiến dịch có phối hợp hiệp đồng quân binh chủng. Kết quả huấn luyện hằng năm, có 100% khoa mục khá, giỏi, an toàn. Gắn huấn luyện với rèn luyện xây dựng chính quy, BTM chủ động hướng dẫn, kiểm tra đơn vị nâng cao chất lượng thực hiện các chỉ thị về xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện (VMTD) tiêu biểu, mẫu mực, xây dựng nhiều mô hình hiệu quả. Cơ quan còn phối hợp với các đơn vị, mở rộng đối ngoại quốc phòng, trao đổi kinh nghiệm, xây dựng đoàn kết quốc tế. Bộ Tham mưu luôn nắm, đánh giá, dự báo đúng tình hình, tham mưu cho BTL quân khu duy trì nghiêm chế độ SSCĐ, xử lý tốt các tình huống. Các đơn vị có văn kiện chuyển trạng thái SSCĐ, quyết tâm tác chiến, kế hoạch chiến đấu bảo vệ cơ quan, đơn vị, bảo vệ an ninh, an toàn các sự kiện chính trị trên địa bàn và thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh, ứng phó với biến đổi khí hậu, cứu hộ, cứu nạn...

Nhận rõ vai trò công tác QS, QP địa phương, BTM đã tham mưu cho Đảng ủy, BTL Quân khu 7 phối hợp với các tỉnh, thành phố trên địa bàn lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác QS, QP địa phương; xây dựng, hoạt động hiệu quả các lực lượng trong KVPT. Nhiều đề án, kế hoạch về công tác quốc phòng địa phương; xây dựng ban CHQS xã, phường, thị trấn VMTD; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, đủ số lượng, chất lượng cao... được triển khai hiệu quả, huy động nhiều nguồn lực xây dựng tiềm lực quốc phòng. Nổi bật là các địa phương đã xây dựng lực lượng dân quân cơ động; dân quân thường trực tuyến biên giới, ven biển, đảo, địa bàn trọng điểm; lực lượng tự vệ trong khu công nghiệp, khu chế xuất; đại đội dân quân luân phiên huấn luyện tập trung; chốt dân quân biên giới... Các địa phương xây dựng lực lượng dự bị động viên có số lượng cân đối, hợp lý, tổ chức tốt đào tạo cán bộ ngành quân sự cơ sở, đổi mới nâng cao chất lượng bồi dưỡng, giáo dục, phổ biến kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng, xây dựng thế trận lòng dân, KVPT vững chắc.


Theo qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/nang-cao-chat-luong-tham-muu-cong-tac-quan-su-quoc-phong-652055

  • Từ khóa