Phát huy truyền thống, tự lực tự cường xây dựng đơn vị

Thứ 4, 24.02.2021 | 08:19:37
134 lượt xem

Trung đoàn 896, Bộ CHQS tỉnh Ninh Thuận tiền thân là Trung đoàn 501, Bộ CHQS tỉnh Thuận Hải trước đây, ra đời ngày 24-2-1981. Sau nhiều lần thay đổi phiên hiệu, biên chế, sáp nhập cũng như tỉnh Thuận Hải tách ra thành tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận, từ tháng 4-1992, Trung đoàn 896 trực thuộc Bộ CHQS tỉnh Ninh Thuận.

Cùng với nhiệm vụ quản lý, huấn luyện lực lượng dự bị động viên (DBĐV), từ tháng 8-1981, trước yêu cầu nhiệm vụ, Trung đoàn 896 được giao nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới. Hiện nay, đơn vị có nhiệm vụ SSCĐ, tiếp nhận huấn luyện chiến sĩ mới, huấn luyện các đối tượng chiến sĩ cấp phân đội, quản lý, huấn luyện các đơn vị DBĐV, phòng, chống thiên tai và các nhiệm vụ đột xuất khác.

Phát huy truyền thống, tự lực tự cường xây dựng đơn vị
Huấn luyện nâng cao thể lực để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tại Trung đoàn 896.

Trải qua 40 năm xây dựng và trưởng thành, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 896 luôn thể hiện tinh thần đoàn kết, tự lực tự cường, phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, giữ nghiêm kỷ luật, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh giao phó. Đơn vị luôn làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền cho cán bộ, chiến sĩ hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng. Trung đoàn duy trì nghiêm túc chế độ trực SSCĐ ở các cấp, tổ chức huấn luyện cho các đối tượng theo đúng nội dung, chương trình, phù hợp với khả năng nhận thức và phù hợp với thực tiễn. Kết quả huấn luyện cho các đối tượng hằng năm, 100% nội dung đạt yêu cầu, trong đó từ 75% trở lên đạt khá, giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Từ đầu năm 2020 đến nay, Trung đoàn 896 đã tổ chức quán triệt nghiêm túc, kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh, hướng dẫn của cấp trên về công tác phòng, chống dịch (PCD) Covid-19 đến từng cán bộ, chiến sĩ. Đơn vị tổ chức 4 đợt tiếp nhận công dân cách ly y tế tập trung trong PCD Covid-19, bảo đảm tuyệt đối an toàn.

Tháng 1-2020, thực hiện quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc giải thể Trường Quân sự tỉnh, Trung đoàn 896 tiếp nhận cơ sở vật chất doanh trại và đảm nhiệm thêm các nhiệm vụ do trường quân sự chuyển giao. Với nhiệm vụ đa dạng, yêu cầu chất lượng cao hơn, cán bộ, chiến sĩ đơn vị nêu cao truyền thống cách mạng của các thế hệ đi trước, xung kích đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”, xứng đáng là lực lượng trung thành, tin cậy của Đảng và nhân dân, góp phần xây dựng LLVT tỉnh Ninh Thuận cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Với những cống hiến quan trọng, Trung đoàn 896 được Bộ Quốc phòng, UBND tỉnh Ninh Thuận, Bộ tư lệnh Quân khu 5 khen tặng nhiều phần thưởng cao quý. Trong đó, 3 năm liên tục (2018-2020), trung đoàn được tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng; năm 2020 được Bộ Quốc phòng tặng bằng khen... Truyền thống vẻ vang, thành tích nổi bật thời gian qua là nền tảng tinh thần vững chắc để cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 896 phát huy niềm tự hào, nỗ lực thi đua, đột phá vào các mặt công tác, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2021 và thời gian tiếp theo.


Theo qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/phat-huy-truyen-thong-tu-luc-tu-cuong-xay-dung-don-vi-652403

  • Từ khóa