Đoàn cơ sở Trung đoàn 717 tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022-2027

Thứ 7, 21.05.2022 | 09:03:35
136 lượt xem

Ngày 20-5, Đoàn cơ sở Trung đoàn 717 (Binh đoàn 16) tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2022-2027. Đây là đơn vị được Binh đoàn 16 chọn làm trước để rút kinh nghiệm trong toàn binh đoàn.

Nhiệm kỳ 2017-2022, Đoàn cơ sở Trung đoàn 717 đã quán triệt và thực hiện nghiêm nghị quyết, chỉ thị của các cấp ủy Đảng. Công tác đoàn và phong trào thanh niên đã bám sát nhiệm vụ chính trị và thực tiễn đơn vị, hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ; triển khai toàn diện, đồng bộ, tích cực đổi mới về nội dung, hình thức, phương pháp hoạt động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của trung đoàn.

Đoàn cơ sở Trung đoàn 717 tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022-2027
 Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới

Trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đội ngũ đoàn viên tham gia huấn luyện đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm. Kết quả kiểm tra hàng năm đối với đội ngũ đoàn viên tham gia huấn luyện có 100% đạt yêu cầu, trong đó có 78% đến 82% khá, giỏi; trình độ tay nghề thợ cạo mủ cao su giỏi, xuất sắc trong đội ngũ đoàn viên, thanh niên luôn đạt trên 97%; sản lượng mủ cao su quy khô của đoàn viên luôn đạt và vượt chỉ tiêu đơn vị giao.

Trong nhiệm kỳ, 100% cán bộ, đoàn viên, thanh niên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 95%-97% hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ; 100% tổ chức đoàn hoàn thành nhiệm vụ, 94%-96% hoàn thành tốt và xuất sắc; có 19 lượt tập thể và 125 lượt cán bộ, đoàn viên được khen thưởng; Đoàn cơ sở 2 lần được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tặng bằng khen; 2 lần được Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị tặng Bằng khen…

Đoàn cơ sở Trung đoàn 717 tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022-2027
Tham quan mô hình khéo tay của tuổi trẻ trưng bày tại đại hội. 

Với khẩu hiệu hành động: “Tuổi trẻ Trung đoàn 717 tiên phong, đoàn kết, sáng tạo, phát triển, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”, Đại hội xác định 2 khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2022-2027, đó là: Xây dựng lòng “Trung thành, dũng cảm - Tâm trong, trí sáng - Đoàn kết, kỷ luật - Chủ động, sáng tạo - Xung kích, quyết thắng” trong cán bộ, đoàn viên thanh niên; xung kích nâng cao trình độ tay nghề kỹ thuật, hoàn thành và vượt định mức sản lượng được giao.

Đại hội đã bầu 7 đồng chí vào Ban Chấp hành Đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2022-2027; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Binh đoàn 16 lần thứ V với tỷ lệ tín nhiệm cao.


 ANH ĐỨC/qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/doan-co-so-trung-doan-717-to-chuc-dai-hoi-nhiem-ky-2022-2027-695085

  • Từ khóa