Phát huy vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ

Thứ 2, 23.05.2022 | 14:29:27
149 lượt xem

Đến Hải đội 211, Hải đoàn 21, Vùng Cảnh sát biển (CSB) 2 đúng dịp đơn vị tổ chức “Ngày kỹ thuật thanh niên tự quản”, chúng tôi được Đại úy Phạm Văn Trung, trợ lý công tác quần chúng, Phòng Chính trị vùng giới thiệu: “Từ nhiều năm nay, mô hình “Ngày kỹ thuật thanh niên tự quản” được tổ chức ở cấp hải đội trong toàn vùng đã thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên nhiệt tình hưởng ứng, tham gia bảo quản, bảo dưỡng vũ khí, trang bị kỹ thuật (VKTBKT)”.

Theo đó, phát huy tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, vai trò xung kích của tuổi trẻ, hằng tháng, các đơn vị huy động đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên làm sạch gỉ, sơn sửa mặt boong, hầm hàng, khoang máy; bảo quản, bảo dưỡng hàng trăm lượt VKTBKT các loại và khắc phục, sửa chữa các hạng mục kỹ thuật hỏng hóc thông thường...

Phát huy vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ
 Cán bộ, đoàn viên, thanh niên Hải đội 211, Hải đoàn 21 thực hiện “Ngày kỹ thuật thanh niên tự quản” trên tàu.

Đại tá Phan Huy Tứ, Chủ nhiệm Kỹ thuật Vùng CSB 2 cho biết: “Toàn vùng thường xuyên quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm chỉ thị, nghị quyết, quy định của các cấp về công tác kỹ thuật. Để những con tàu vươn khơi, bám biển an toàn, các đơn vị duy trì tốt nền nếp, chế độ bảo quản, bảo dưỡng kỹ thuật, thực hiện nghiêm hai khâu đột phá ngành kỹ thuật “xây dựng nền nếp chính quy kỹ thuật và làm chủ VKTBKT”; thực hiện hiệu quả mô hình “Ngày kỹ thuật thanh niên tự quản”, Cuộc vận động “Quản lý, khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” từ khâu lập kế hoạch đến tổ chức thực hiện”. Nhờ phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ và thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp nên ngành kỹ thuật Vùng CSB 2 luôn bảo đảm đủ số lượng, chất lượng, đồng bộ tàu, xuồng, ô tô, mô tô, trạm nguồn cho nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu; tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, thực thi pháp luật dài ngày trên biển trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của đơn vị.


Theo qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/phat-huy-vai-tro-trach-nhiem-cua-tuoi-tre-695294

  • Từ khóa