Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức tập huấn Luật Biên phòng Việt Nam

Thứ 6, 24.06.2022 | 08:46:06
182 lượt xem

Sáng 23/6, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn Luật Biên phòng Việt Nam (BPVN) và các văn bản quy định chi tiết. Tham gia tập huấn có 154 đại biểu là báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện, thành phố và các đồn biên phòng trên địa bàn tỉnh.Các đại biểu tham gia hội nghị tập huấn

Ngày 11/11/2020, tại kỳ họ thứ 10, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật BPVN số 66/2020/QH14; Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ban hành Lệnh số 11/2020/L-CTN ngày 25/11/2020 về việc công bố Luật BPVN năm 2020; Luật gồm 6 chương, 36 điều; có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2022.

Tại hội nghị, các báo cáo viên pháp luật đã được xem phim tài liệu về quá trình xây dựng Luật BPVN và các văn bản quy định chi tiết. Đồng thời nghe các báo cáo viên Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh BĐBP giới thiệu thiệu 2 chuyên đề gồm: Nội dung cơ bản của Luật BPVN; nội dung cơ bản Nghị định số 106/2021/NĐ-CP ngày 6/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BPVN. Trong đó nêu rõ một số chính sách của Nhà nước về BĐBP; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng biên phòng, nguyên tắc, lực lượng thực thi nhiệm vụ biên phòng; hệ thống tổ chức, phạm vi hoạt động của BĐBP, chế độ, chính sách đối với lực lượng thực thi nhiệm vụ biên phòng và BĐBP; hoạt động phối hợp giữa BĐBP với các lực lượng trong quân đội trong áp dụng hình thức quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia…

Thông qua tập huấn nhằm triển khai đồng bộ, hiệu quả, thống nhất những nội dung cơ bản của Luật BPVN, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, chất lượng công tác quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới.


NÔNG ĐÌNH QUANG/baolangson.vn

https://baolangson.vn/an-ninh-quoc-phong/508483-bo-chi-huy-bo-doi-bien-phong-tinh-to-chuc-tap-huan-luat-bien-phong-viet-nam.html

  • Từ khóa