Ký kết biên bản ghi nhớ thực hiện mô hình “Tổ an ninh xanh” trên địa bàn thành phố Lạng Sơn

Thứ 5, 11.08.2022 | 09:43:24
742 lượt xem

Chiều 10/8, Công an thành phố Lạng Sơn phối hợp với Công ty TNHH Huy Hoàng tổ chức hội nghị triển khai mô hình “Tổ an ninh xanh” tại địa bàn thành phố Lạng Sơn.


Lãnh đạo Công an thành phố Lạng Sơn và lãnh đạo Công ty TNHH Huy Hoàng ký kết biên bản ghi nhớ thực hiện mô hình “Tổ an ninh xanh”

Xuất phát từ đặc điểm tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn thành phố và tính chất công việc của các tổ công nhân môi trường đô thị của Công ty TNHH Huy Hoàng phải đi làm từ sáng sớm đến đêm khuya, đây là thời điểm một số loại tội phạm và tệ nạn xã hội thường lợi dụng hoạt động. Đặc thù công việc của công nhân viên, người lao động công ty rất thuận lợi cho công tác phối hợp, hỗ trợ lực lượng công an trong việc nắm, phản ánh những thông tin, tình hình có liên quan đến ANTT xảy ra.

Từ thực tế trên, Công an thành phố Lạng Sơn đã tham mưu với Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của thành phố xây dựng và triển khai mô hình “Tổ an ninh xanh”. Theo đó, hai bên sẽ chủ động cung cấp, trao đổi thông tin về ANTT; đồng thời đảm bảo an toàn đối với đội ngũ công nhân, người lao động của Công ty TNHH Huy Hoàng.

Mô hình nhằm tăng cường mối liên hệ, sự gắn kết để công nhân, người lao động của Công ty TNHH Huy Hoàng tích cực hỗ trợ lực lượng công an thành phố trong công tác nắm tình hình, đảm bảo ANTT, phục vụ tốt yêu cầu hỗ trợ trong công tác tuyên truyền, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn.

Trong chương trình, lãnh đạo Công an thành phố Lạng Sơn, Công ty TNHH Huy Hoàng đã ký kết biên bản ghi nhớ thực hiện mô hình “Tổ an ninh xanh” trên địa bàn thành phố Lạng Sơn.


HOÀNG HUẤN/baolangson.vn

https://baolangson.vn/an-ninh-quoc-phong/an-ninh-xu-lang/519365-ky-ket-bien-ban-ghi-nho-thuc-hien-mo-hinh-to-an-ninh-xanh-tren-dia-ban-thanh-pho-lang-son.html


  • Từ khóa