Giải pháp đồng bộ tạo đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện

Thứ 5, 18.08.2022 | 14:29:45
353 lượt xem

Việc quán triệt, triển khai Nghị quyết số 765-NQ/QUTW ngày 20-12-2012 của Quân ủy Trung ương “Về nâng cao chất lượng huấn luyện (HL) đến năm 2020 và những năm tiếp theo” (Nghị quyết 765) đã tạo bước đột phá mạnh mẽ, nhiều nét đổi mới, sáng tạo trong công tác HL của Lữ đoàn Đặc công 198 (Binh chủng Đặc công).

Phóng viên Báo Quân đội nhân dân có cuộc trao đổi với Đại tá Nguyễn Minh Mạnh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy lữ đoàn về những giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của đơn vị.

Phóng viên (PV): Để nghị quyết của Quân ủy Trung ương về công tác HL thấm sâu và lan tỏa, lữ đoàn đã triển khai các giải pháp nào, thưa đồng chí?

Giải pháp đồng bộ tạo đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện
Đại tá Nguyễn Minh Mạnh. Ảnh: XUÂN ĐỨC

Đại tá Nguyễn Minh Mạnh: Sau khi Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương và nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy Binh chủng Đặc công về nâng cao chất lượng công tác HL được ban hành, Đảng ủy, chỉ huy lữ đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt sâu sắc, nắm vững mục tiêu, giải pháp, xây dựng nghị quyết chuyên đề; tổ chức học tập, quán triệt sâu sắc cho các đối tượng; làm cho mọi cán bộ, chiến sĩ nhận thức rõ hơn vị trí, vai trò quan trọng của công tác HL; nắm vững quan điểm, mục tiêu, phương châm chỉ đạo HL mà Quân ủy Trung ương đã xác định, tạo chuyển biến toàn diện về nhận thức, hành động trong đơn vị.

Toàn lữ đoàn chấp hành nghiêm mệnh lệnh HL chiến đấu hằng năm của Tư lệnh Binh chủng, tập trung xây dựng kế hoạch HL chiến đấu, tiến trình biểu HL ở các cấp đầy đủ, khoa học, triển khai đồng bộ, chặt chẽ; duy trì nền nếp các chế độ trong HL như: Tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, chương trình ngoại khóa; việc thông qua giáo án, bài giảng; học bù, học vét; tổ chức hội thi, hội thao, kiểm tra đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm kịp thời...

PV: Thưa đồng chí, trong đổi mới, nâng cao chất lượng HL, đâu là khâu đột phá của lữ đoàn?

Đại tá Nguyễn Minh Mạnh: Đảng ủy, chỉ huy lữ đoàn lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, điều hành HL chặt chẽ, đúng quy trình, thông qua mệnh lệnh và kế hoạch HL chiến đấu từng năm. Các cơ quan của lữ đoàn tham mưu làm tốt việc đổi mới công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành HL, diễn tập theo hướng tập trung thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, không chồng chéo; chỉ đạo HL chiến đấu bằng mệnh lệnh, chỉ thị; quản lý bằng điều lệ, quy chế, quy định; điều hành bằng kế hoạch thông qua công tác kiểm tra, giám sát của các cấp; việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình quản lý, điều hành và thực hành HL, diễn tập được chú trọng. Tập trung HL sát thực tế chiến đấu, địa bàn hoạt động, đối tượng tác chiến, phù hợp với tổ chức biên chế, trang bị và yêu cầu tác chiến trong điều kiện chiến tranh đối phương sử dụng vũ khí công nghệ cao; bảo đảm bộ đội giỏi tác chiến độc lập cũng như tác chiến hiệp đồng quân chủng, binh chủng trong mọi điều kiện địa hình, thời tiết.

Đảng ủy, chỉ huy lữ đoàn xác định rõ việc HL, kiểm tra đánh giá kết quả phải thực chất, khắc phục bệnh thành tích, tư tưởng chủ quan, xem nhẹ, ngại khó, ngại khổ, hạ thấp yêu cầu, bớt xén nội dung, chương trình, thời gian HL; thực hiện kiểm tra chỉ huy và cơ quan trước khi kiểm tra phân đội; tăng cường kiểm tra đột xuất, phúc tra kết quả HL. Sau kiểm tra phải chỉ rõ thời gian và biện pháp khắc phục khuyết điểm, hạn chế...

PV: Trong HL, cán bộ bao giờ cũng là khâu “then chốt của then chốt”. Công tác này được thực hiện như thế nào ở lữ đoàn, thưa đồng chí?

Đại tá Nguyễn Minh Mạnh: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”; “Công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Vì thế, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì, cán bộ HL ở các cơ quan, đơn vị luôn được Đảng ủy, chỉ huy lữ đoàn đặc biệt quan tâm.

Để tạo bước đột phá trong HL, lữ đoàn luôn chủ động rà soát, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm nhiệm vụ HL, bảo đảm đội ngũ cán bộ HL giỏi cấp mình, thành thạo cấp dưới và hiểu biết cấp trên. Để đạt được điều đó, hằng năm, công tác bồi dưỡng cán bộ được tiến hành bằng nhiều nội dung, hình thức đa dạng như: Cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn của trên, tổ chức tập huấn cấp lữ đoàn, thông qua hội thi, hội thao để bồi dưỡng cán bộ; khuyến khích cán bộ tự học, tự rèn; làm tốt công tác đánh giá cán bộ để đề bạt, bổ nhiệm...

Hiện nay, 100% cán bộ của lữ đoàn HL được theo phân cấp, 75-90% cán bộ tiểu đoàn, 70% cán bộ đại đội, trung đội HL khá, giỏi, trong đó có trên 35% giỏi. Đội ngũ cán bộ các cấp đều có trình độ tham mưu, quản lý, điều hành, tổ chức HL trên cương vị đảm nhiệm. Đây là nhân tố quan trọng bảo đảm cho lữ đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ HL, đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài.

Giải pháp đồng bộ tạo đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện

Huấn luyện kỹ thuật khắc phục vật cản tại Lữ đoàn Đặc công 198.

PV: Mục tiêu, giải pháp trọng tâm trong giai đoạn tới là gì, thưa đồng chí?

Đại tá Nguyễn Minh Mạnh: Bám sát và cụ thể hóa Nghị quyết 765 trong tình hình mới, Đảng ủy, chỉ huy lữ đoàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm giữ vững và nâng cao chất lượng HL cho các đối tượng. Cấp ủy, chỉ huy các cấp bám sát phương châm HL “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, chú trọng  HL đồng bộ, chuyên sâu, HL đêm, HL theo phương án, nhiệm vụ, sát với điều kiện, đối tượng và địa bàn tác chiến; HL dã ngoại dài ngày kết hợp làm công tác dân vận, nắm địa bàn. Kết hợp giữa HL với rèn luyện thể lực, cường độ cao trên nhiều địa hình khác nhau, phù hợp với tổ chức biên chế, vũ khí trang bị kỹ thuật, chức năng, yêu cầu và nhiệm vụ đơn vị. Nâng cao khả năng cơ động, khả năng sinh tồn sát thực tế chiến đấu cho bộ đội, kiểm tra đánh giá kết quả đúng thực chất, sát với phương án, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Kết hợp chặt chẽ giữa HL với xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, bảo đảm lữ đoàn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong mọi tình huống.

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!


Theo qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/giai-phap-dong-bo-tao-dot-pha-nang-cao-chat-luong-huan-luyen-703031

  • Từ khóa