Đảng ủy Học viện Chính trị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8

Thứ 4, 30.11.2022 | 14:37:14
633 lượt xem

Ngày 30-11, Đảng ủy Học viện Chính trị tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới (viết tắt là Nghị quyết Trung ương 8). Trung tướng Phạm Tiến Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Chính trị chủ trì hội nghị.

Cùng dự có Trung tướng, PGS, TS Nguyễn Văn Bạo, Phó bí thư Đảng ủy, Giám đốc học viện.

Báo cáo trung tâm tại hội nghị đánh giá: Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, Đảng ủy Học viện Chính trị và cấp ủy các cấp đã có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo toàn diện, đồng bộ; chất lượng giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học và khả năng sẵn sàng chiến đấu của học viện được nâng lên; trận địa tư tưởng của Đảng trong học viện luôn được giữ vững và tăng cường; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, chi bộ không ngừng được nâng cao…

Đảng ủy Học viện Chính trị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8
 Trung tướng Phạm Tiến Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Chính trị phát biểu tại hội nghị.

Đảng bộ học viện vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; học viện vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, luôn giữ vững vị thế là trung tâm hàng đầu về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chính trị, nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn quân sự của quân đội và quốc gia.

Với những kết quả đạt được, trong những năm qua, học viện vinh dự được tặng 1 Huân chương Quân công hạng Nhất; 2 Huân chương của nước bạn Lào và Campuchia; 5 Cờ thi đua của Chính phủ, 1 Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng và nhiều phần thưởng cao quý khác. Đặc biệt, năm 2020, học viện lần thứ hai vinh dự được tặng Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Đảng ủy Học viện Chính trị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8
Các đại biểu tham dự hội nghị. 

Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Phạm Tiến Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Chính trị khẳng định: Trong thời gian tới, Học viện Chính trị tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc học viện, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong việc quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI, các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ học viện về đường lối, quan điểm của Đảng, nhiệm vụ chính trị của quân đội, của học viện. 

Đồng thời, học viện sẽ tiếp tục đổi mới, hoàn thiện chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng từng đối tượng theo hướng “chuẩn hóa, hiện đại hóa”, đào tạo theo chức danh gắn với trình độ học vấn, phân cấp và rút ngắn thời gian đào tạo; bảo đảm tính kế thừa, liên thông, khắc phục triệt để sự trùng lặp về nội dung giữa các môn học, cấp học, bậc học, sát với thực tiễn và đáp ứng mục tiêu đào tạo trong tình hình mới.

Đảng ủy Học viện Chính trị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8
Các đại biểu phát biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị. 

Lãnh đạo nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; làm tốt công tác giáo dục, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ, học viên, nhân viên đối với việc thực hiện hiến pháp, pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội, mệnh lệnh, chỉ thị của cấp trên, quy chế, quy định của học viện; coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, phát triển, hoàn thiện các chuẩn mực giá trị văn hóa nhân cách của đội ngũ nhà giáo, nhà khoa học, cán bộ quản lý giáo dục, học viên, nhân viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phấn đấu xây dựng Đảng bộ học viện vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, hằng năm, có 90% tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; có 90% cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Đảng bộ học viện không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; xây dựng học viện chính quy, tiên tiến, mẫu mực theo hướng xây dựng nhà trường thông minh, tiếp cận Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Từ đó, nâng cao vị thế, uy tín của học viện xứng đáng là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chính trị và nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn quân sự hàng đầu của quân đội và quốc gia.


Trần Anh Minh/qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/dang-uy-hoc-vien-chinh-tri-tong-ket-10-nam-thuc-hien-nghi-quyet-trung-uong-8-712544

  • Từ khóa