Bộ đội Biên phòng tỉnh đấu tranh, phòng ngừa các biểu hiện“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

Thứ 2, 27.03.2023 | 14:57:30
885 lượt xem

Những năm qua, trước sự phát triển của các trang mạng xã hội, nhiều thông tin gây tác động, ảnh hưởng đến nhận thức, tư tưởng, hành vi của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ. Trước thực tiễn đó, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các giải pháp để quản lý, giáo dục, rèn luyện quân nhân. Qua đây, góp phần phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Thượng tá Nguyễn Xuân Thanh, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP tỉnh cho biết: Để kịp thời nhận diện, đấu tranh, phòng ngừa “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP tỉnh đã thành lập và phát huy hiệu quả hoạt động của lực lượng 47 (theo Chỉ thị số 47/CT-CT ngày 8/1/2016 của Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam về đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị trên không gian mạng trong Quân đội). Lực lượng này được tổ chức từ cấp tỉnh đến các đơn vị cơ sở, đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Ban Chỉ đạo 35 BĐBP tỉnh và cấp ủy các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tham quan mô hình, cơ sở vật chất phục vụ công tác huấn luyện tại Bộ đội Biên phòng tỉnh

Thông qua các website, blog, facebook, lực lượng 47 đã thường xuyên đăng tải các tin, bài, bình luận ủng hộ những quan điểm đúng đắn, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, phản động của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị; sử dụng các tài khoản cá nhân trên mạng xã hội để chia sẻ, lan tỏa các tin, bài, hình ảnh có nội dung tích cực; thường xuyên cập nhật thông tin để nắm bắt tình hình dư luận xã hội, tư tưởng của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và Nhân dân; kịp thời tham mưu, đấu tranh với các tư tưởng lệch lạc, dư luận sai trái và gỡ bỏ, triệt phá các tài khoản phản động, tiêu cực. Từ đầu năm 2023 đến nay, các cơ quan, đơn vị BĐBP tỉnh đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ đăng tải, chia sẻ trên các trang, nhóm của Zalo, Facebook, Mocha tổng số trên 300 tin, bài, video clip tuyên truyền với hơn 36 nghìn lượt tiếp cận. Đồng thời, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ đã tham gia trên 2 nghìn lượt báo xấu các tài khoản trên các trang mạng xã hội đăng tải những thông tin độc hại, không đúng sự thật, đấu tranh phản bác lại những quan điểm lệch lạc, xuyên tạc.

Thượng tá Phan Văn Phương, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy BĐBP tỉnh cho biết: Để kịp thời nắm bắt thông tin về tình hình chấp hành kỷ luật của Đảng, dấu hiệu vi phạm của các tổ chức Đảng và đảng viên, ngăn chặn nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy BĐBP tỉnh đã phân công các đồng chí Ủy viên BTV Đảng ủy tham dự các cuộc họp cấp ủy, đơn vị cơ sở. Đồng thời, UBKT Đảng ủy BĐBP tỉnh tiếp nhận thông tin phản ánh từ đảng viên, quần chúng, nắm bắt thông qua trao đổi thông tin, nghiên cứu báo cáo tổng hợp tuần, tháng của các cơ quan, đơn vị, từ đó, UBKT Đảng ủy đã tham mưu BTV Đảng ủy tăng cường công tác nắm bắt tình hình, quản lý chặt chẽ cán bộ, đảng viên.

Thí sinh trả lời câu hỏi trước Ban giám khảo tại hội thi cán bộ giảng dạy chính trị do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức năm 2023

Năm 2022, BTV Đảng ủy đã thành lập 5 đoàn công tác kiểm tra, nắm tình hình ở 10 cơ quan, đơn vị và một số cá nhân để phát hiện, chấn chỉnh kịp thời việc chấp hành kỷ luật, pháp luật của cán bộ, đảng viên; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có những khuyết điểm hạn chế trong công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên, giữ nghiêm kỷ luật của Đảng. Qua đó, năm 2022, UBKT Đảng ủy BĐBP tỉnh đã tham mưu BTV Đảng ủy xem xét, quyết định thi hành kỷ luật 13 đảng viên (trong đó, cảnh cáo 8, khiển trách 5). Các đảng viên bị xử lý kỷ luật chủ yếu vi phạm về phẩm chất đạo đức, lối sống, thiếu trách nhiệm trong quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên thuộc quyền; thiếu trách nhiệm trong việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước, của cấp trên và của cơ quan, đơn vị trong công tác chuyên môn.

Thượng tá Hoàng Văn Lĩnh, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng Tân Thanh cho biết: Lực lượng 47 của đơn vị đã thường xuyên đấu tranh, phản bác lại các quan điểm sai trái, phản động của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị trên không gian mạng. Đồng thời, chủ động chia sẻ, đăng tải những thông tin tích cực và tham mưu cấp ủy, chỉ huy về một số nội dung định hướng công tác tuyên truyền, góp phần đảm bảo ổn định tình hình đơn vị, địa bàn đóng quân. Đặc biệt, xác định công tác kiểm tra, thi hành kỷ luật của Đảng là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, ngăn chặn nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, năm 2022, đơn vị đã tham mưu cấp trên xem xét, xử lý kỷ luật 1 đảng viên đúng quy định, giữ nghiêm kỷ luật của Đảng.


Theo baolangson.vn

https://baolangson.vn/an-ninh-quoc-phong/570482-bo-doi-bien-phong-tinh-dau-tranh-phong-ngua-cac-bieu-hientu-dien-bien-tu-chuyen-hoa.html

  • Từ khóa