Triển khai công tác hiệp đồng bảo vệ biên giới quốc gia tiếp giáp năm 2023

Thứ 4, 29.03.2023 | 08:35:53
658 lượt xem

Chiều 28/3, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Lạng Sơn, bộ chỉ huy bộ đội biên phòng 3 tỉnh: Lạng Sơn, Cao Bằng, Quảng Ninh tổ chức hội nghị hiệp đồng bảo vệ biên giới quốc gia tiếp giáp năm 2023.


Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại hội nghị

Năm 2022, Bộ Chỉ huy BĐBP 3 tỉnh đã quán triệt, triển khai thực hiện tốt công tác phối hợp, hiệp đồng quản lý, bảo vệ đoạn biên giới tiếp giáp; công tác trao đổi tình hình thường xuyên, đột xuất giữa cấp tỉnh, cấp đồn được duy trì nghiêm túc, kịp thời. Công tác phối hợp giữa các đồn biên phòng trong tuần tra, quản lý bảo vệ đường biên giới, mốc giới, công trình đường tuần tra biên giới và đảm bảo an ninh, trật tự ở khu vực tiếp giáp được tích cực triển khai. Cụ thể, Đồn Biên phòng Pò Mã (Lạng Sơn) và Đồn Biên phòng Đức Long (Cao Bằng) đã phối hợp tuần tra khu vực mốc 962 được 10 lần, với 120 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; Đồn Biên phòng Bắc Xa (Lạng Sơn) và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoành Mô (Quảng Ninh) đã phối hợp tuần tra khu vực mốc 1300/3 được 12 lần, với 96 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Ngoài ra, các đồn biên phòng còn tham mưu, phối hợp với địa phương tuyên truyền 3 văn kiện pháp lý về biên giới, Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 9/1/2015 của Chính phủ về tổ chức “Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, các văn bản pháp luật có liên quan và phòng, chống cháy rừng được 17 lần, cho 2.682 lượt người nghe.


Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng 3 tỉnh ký kết kế hoạch bảo vệ biên giới quốc gia tiếp giáp năm 2023

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ hơn kết quả phối hợp, đề ra phương hướng, nhiệm vụ bảo vệ biên giới quốc gia tiếp giáp trong thời gian tới; đồng thời, thống nhất ký kết kế hoạch bảo vệ biên giới quốc gia tiếp giáp năm 2023.


Đình Quang - Vi Toàn/baolangson.vn

https://baolangson.vn/an-ninh-quoc-phong/571043-trien-khai-cong-tac-hiep-dong-bao-ve-bien-gioi-quoc-gia-tiep-giap-nam-2023.html

 

  • Từ khóa