Họp bàn giải pháp đẩy nhanh áp dụng hoá đơn điện tử trên địa bàn

Thứ 5, 19.05.2022 | 09:28:34
213 lượt xem

Chiều 18/5, Ban Chỉ đạo triển khai hoá đơn điện tử (HĐĐT) tỉnh tổ chức cuộc họp về tình hình triển khai HĐĐT trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.Đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai hoá đơn điện tử tỉnh phát biểu tại cuộc họp

Việc triển khai HĐĐT trên địa bàn được tiến hành từ ngày 25/3/2022. Ngay từ khi bắt tay vào thực hiện, Ban Chỉ đạo tỉnh đã triển khai quyết liệt từ tỉnh tới cơ sở. Đồng thời, giao nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo là lãnh đạo các sở, ban, ngành và lãnh đạo UBND các huyện, thành phố thực hiện đồng bộ các giải pháp theo kế hoạch.

Theo kết quả rà soát, trên địa bàn tỉnh hiện có trên 3.700 tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động thuộc đối tượng phải sử dụng HĐĐT. Trong đó, có 2.440 doanh nghiệp; 181 hợp tác xã; 510 tổ chức; 627 cá nhân, hộ kinh doanh. Tính đến ngày 16/5, đã có 1.747 doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đăng ký áp dụng HĐĐT thành công.

Tỷ lệ đăng ký áp dụng HĐĐT thành công đạt 46,49%. Tính trên tổng số người nộp thuế (NNT) đang hoạt động sản xuất kinh doanh, tỷ lệ đạt 55,57%. Các huyện: Lộc Bình, Đình Lập có tỷ lệ đạt cao nhất là 84,12%; các huyện Chi Lăng, Hữu Lũng đạt tỷ lệ thấp nhất với 31,65%. Trung bình, toàn tỉnh đạt tỷ lệ trên 60%.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo đã tập trung thảo luận về những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ triển khai HĐĐT trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai hoá đơn điện tử.

Đồng chí nhấn mạnh: Việc triển khai HĐĐT có ý nghĩa quan trọng trong việc chuyển đổi số, chuyển đổi phương thức quản lý, giúp tiết kiệm chi phí, thời gian cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh; góp phần tích cực trong công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đồng hành cùng doanh nghiệp.

Để đảm bảo tiến độ triển khai HĐĐT trên địa bàn tỉnh, phấn đấu đến ngày 31/5/2022 đạt tỷ lệ 90% hộ kinh doanh, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh sử dụng HDĐT theo chỉ đạo của Tổng Cục thuế, đồng thời đạt tỷ lệ 100% trước ngày 1/7/2022 trên toàn tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp đến NNT thuộc đối tượng phải sử dụng HĐĐT.
Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn tăng cường các chuyên trang, chuyên mục nhằm tuyên truyền tới người dân và doanh nghiệp trên địa bàn về kế hoạch, lộ trình thực hiện, lợi ích của việc sử dụng HĐĐT.

Cùng đó, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các Chi cục thuế tăng cường rà soát, chuẩn hóa dữ liệu NNT; Tăng cường hoạt động của các Tổ hỗ trợ, phân công cán bộ gắn với địa bàn, tổ chức, doanh nghiệp để hỗ trợ, giải đáp khó khăn, vướng mắc trong thực hiện HĐĐT.

Cục Thuế tỉnh phát huy vai trò cơ quan Thường trực, tiếp tục tham mưu cho Ban Chỉ đạo triển khai quyết liệt các nhóm giải pháp để đảm bảo mục tiêu đã đề ra; phối hợp với các sở, ngành tích cực tổ chức triển khai HĐĐT đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn.

Các doanh nghiệp, tổ chức cung cấp dịch vụ HĐĐT, cần tập trung nhân lực, chuẩn bị tốt hạ tầng công nghệ thông tin để đảm bảo việc triển khai thuận lợi, đảm bảo sự phối hợp hiệu quả giữa doanh nghiệp – nhà cung cấp và cơ quan thuế.

Cùng các giải pháp trên, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện để hoàn thành tốt nhiệm vụ triển khai HĐĐT. Từ đó, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước và phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh.


ĐÌNH QUYẾT - GIA KHÁNH/baolangson.vn

https://baolangson.vn/kinh-te/500507-hop-ban-giai-phap-day-nhanh-ap-dung-hoa-don-dien-tu-tren-dia-ban.html

  • Từ khóa