Xây dựng nông thôn mới: Bứt phá ở Châu Sơn

Thứ 2, 27.06.2022 | 15:11:51
180 lượt xem

Trong khi ở một số xã điểm khác, việc triển khai xây dựng nông thôn mới (NTM) còn khá ì ạch, đứng trước nguy cơ chậm tiến độ thì đến thời điểm này, xã Châu Sơn, huyện Đình Lập đang nước rút triển khai thực hiện các tiêu chí còn lại để phấn đấu trở thành xã đầu tiên đạt chuẩn NTM năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

Năm 2022, Châu Sơn là một trong mười xã điểm trên địa bàn tỉnh phấn đấu đạt chuẩn NTM. Cũng giống như những xã khác, bắt tay vào xây dựng NTM năm 2022, xã Châu Sơn gặp rất nhiều khó khăn. Cụ thể như nguồn lực để thực hiện chương trình từ trung ương chưa phân bổ; thời tiết diễn biến phức tạp, mưa lớn kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng các công trình hạ tầng; bộ tiêu chí xây dựng xã NTM giai đoạn 2021 – 2025 được ban hành vào tháng 3/2022 nhưng đến nay, một số tiêu chí vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể của các bộ, ngành liên quan…

Thi công công trình nhà văn hóa xã Châu Sơn

Trước những khó khăn, vướng mắc như vậy, song huyện Đình Lập, xã Châu Sơn vẫn đặt quyết tâm rất cao, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt để đẩy nhanh tiến độ triển khai các tiêu chí.

Cụ thể, đối với các tiêu chí về hạ tầng đòi hỏi nguồn lực đầu tư lớn của Nhà nước, năm 2022, từ nguồn vốn tạm ứng của tỉnh và vốn lồng ghép của huyện, xã Châu Sơn được đầu tư 9 công trình hạ tầng. Ông Hoàng Thanh Đạm, Phó Chủ tịch UBND huyện Đình Lập cho biết: Để triển khai thực hiện nhóm các tiêu chí này, ngay từ cuối năm 2021, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với UBND xã Châu Sơn rà soát danh mục, đồng thời, cân đối nguồn lực của huyện kết hợp với nguồn vốn tạm ứng của tỉnh để khởi công các công trình. Cùng đó, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan thường xuyên kiểm tra, đôn đốc nhà thầu để đẩy nhanh tiến độ thi công.

Ông Nguyễn Đình Hiền (Công ty Cổ phần Xây dựng Phú Sơn An, thành phố Lạng Sơn), phụ trách thi công công trình nhà văn hóa xã cho biết: Để đảm bảo tiến độ cũng như chất lượng công trình, đơn vị bố trí đầy đủ nhân lực, máy móc phục vụ thi công. Bên cạnh đó, khi thời tiết diễn biến phức tạp, đơn vị linh hoạt các biện pháp thi công như đổi vị trí làm việc; tập trung vào các hạng mục bên trong công trình ít chịu ảnh hưởng của thời tiết… Qua đó đến nay, tiến độ công trình đạt khoảng 80%.

Cùng với công trình nhà văn hóa xã, đến nay, các công trình hạ tầng NTM trên địa bàn xã Châu Sơn cũng đã được triển khai thực hiện. Đến cuối tháng 6/2022, tiến độ trung bình các công trình đạt trên 70%, trong đó có một số công trình đã cơ bản hoàn thành.

So song với đó, xã Châu Sơn cũng đã chủ động trong công tác tuyên truyền, vận động người dân cùng chung sức thực hiện các tiêu chí. Qua 6 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn xã đã tuyên truyền về xây dựng NTM được 14 cuộc với 620 lượt người tham gia; tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, trên các phương tiện thông tin đại chúng…

Ông Hoàng Văn Hạnh, Chủ tịch UBND xã Châu Sơn cho biết: Thông qua tuyên truyền, vận động, người dân trên địa bàn xã hiểu và tích cực chung sức thực hiện các tiêu chí. Cụ thể, người dân hiến, đồng ý thu hồi đất, giải phóng mặt bằng khoảng 3.400 m2 đất để xây dựng các công trình hạ tầng NTM; đồng thời, đóng góp hàng trăm ngày công lao động và tiền để bê tông hóa thêm 240 m đường giao thông; cải tạo, nâng cấp 3 nhà văn hóa thôn; “xóa” 3 nhà tạm; trồng hoa, cây cảnh, quét dọn đường làng, ngõ xóm…

Đến nay, mặc dù nhiều tiêu chí theo Bộ tiêu chí xây dựng NTM giai đoạn 2021 – 2025 chưa có hướng dẫn cụ thể của các cơ quan liên quan, song qua công tác tự rà soát, đánh giá, xã Châu Sơn đã đạt 4/19 tiêu chí và các tiêu chí còn lại đã cơ bản đạt, chỉ chờ ban hành hướng dẫn cụ thể sẽ rà soát để được công nhận (theo bộ tiêu chí cũ, đến nay, xã đã cơ bản đạt 19/19 tiêu chí).

Bà Nông Thị Yến Vinh, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đình Lập cho biết: Hiện nay, huyện đang chờ hướng dẫn cụ thể của các cơ quan liên quan. Trong thời gian chờ đợi, phòng chuyên môn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND xã Châu Sơn tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí. Qua đó, phấn đấu đến tháng 9/2022, xã Châu Sơn sẽ cơ bản hoàn thành các tiêu chí.

Với tiến độ như hiện nay, dự kiến Châu Sơn sẽ là một trong những xã đầu tiên đạt chuẩn NTM năm 2022 trên địa bàn tỉnh.


TÂN AN/baolangson.vn

https://baolangson.vn/kinh-te/nong-thon-moi/509179-xay-dung-nong-thon-moi-but-pha-o-chau-son.html

  • Từ khóa