Chuyển đổi số và vai trò của tổ chức Đoàn tham gia cải cách hành chính

Thứ 4, 05.10.2022 | 08:45:36
414 lượt xem

Sáng 4-10, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm “Chuyển đổi số và vai trò của Đoàn tham gia cải cách hành chính, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trẻ”.

Tọa đàm được tổ chức nhằm nâng cao năng lực số cho cán bộ, công chức, viên chức trẻ; khuyến khích, phát huy cán bộ, công chức, viên chức trẻ đề xuất các sáng kiến đổi mới quy trình, thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tham mưu, phục vụ. Đồng thời, đề xuất sáng kiến, ý tưởng hỗ trợ, tư vấn người dân về các chủ trương, chính sách pháp luật hiện hành, hỗ trợ người dân tham gia thực hiện dịch vụ công trực tuyến, tham gia hiệu quả vào quá trình xây dựng Chính phủ số, xã hội số.

Chuyển đổi số và vai trò của tổ chức Đoàn tham gia cải cách hành chính
Đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn phát biểu khai mạc tọa đàm. 

Phát biểu khai mạc tọa đàm, đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn khẳng định: Với vai trò là tổ chức của những người trẻ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh luôn nỗ lực tìm tòi các giải pháp hiệu quả để phát huy vai trò của cán bộ, công chức, viên chức trẻ trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trẻ năng động, sáng tạo, giỏi nghề, trung thực, yêu nước, nêu cao ý thức hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; đồng thời bồi dưỡng những kỹ năng, nghiệp vụ, giúp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trẻ tự tin hơn trong công việc. 

Bên cạnh đó, tổ chức Đoàn cũng triển khai nhiều giải pháp phát huy vai trò của thanh niên nói chung và cán bộ, công chức, viên chức trẻ nói riêng tham gia tích cực vào quá trình chuyển đổi số tại các bộ, ngành, địa phương, đơn vị.

Chuyển đổi số và vai trò của tổ chức Đoàn tham gia cải cách hành chính
Các đại biểu chủ trì tọa đàm. 

Tại tọa đàm, các đại biểu đã tích cực nghiên cứu và phát biểu ý kiến về các nội dung, đó là: Vai trò cán bộ, công chức, viên chức trẻ tham gia ứng dụng chuyển đổi số trong thực thi công vụ, tham gia xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số; vai trò của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong triển khai các giải pháp, phong trào tạo môi trường cho cán bộ, công chức, viên chức trẻ phát huy ý tưởng, sáng kiến tham gia tích cực vào quá trình chuyển đổi số.

Cùng với đó, các ý kiến cũng tập trung thảo luận, trao đổi về các mô hình xây dựng văn hóa công vụ trong cán bộ, công chức, viên chức trẻ; đề xuất các giải pháp để Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh triển khai hiệu quả các hoạt động nhằm nâng cao năng lực số cho cán bộ, công chức, viên chức trẻ; khuyến khích, phát huy cán bộ, công chức, viên chức trẻ đề xuất các sáng kiến đổi mới quy trình, thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tham mưu, phục vụ…

Những ý kiến, đề xuất, trao đổi tại tọa đàm sẽ là tài liệu quan trọng để Ban Bí thư Trung ương Đoàn tiếp tục nghiên cứu, tổng hợp để xây dựng các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp trong triển khai các phong trào hành động cách mạng giai đoạn 2022-2027 trình Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII được tổ chức vào tháng 12 tới.


TRẦN YẾN/qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/giao-duc-khoa-hoc/tin-tuc/chuyen-doi-so-va-vai-tro-cua-to-chuc-doan-tham-gia-cai-cach-hanh-chinh-707157

  • Từ khóa