Năm 2021 huyện Tràng Định có trên 400 hộ thoát nghèo

Thứ 3, 18.01.2022 | 08:46:40
272 lượt xem

LSTV - Trong giai đoạn 2018-2020, huyện Tràng Định đã triển khai 10 mô hình giảm nghèo với tổng nguồn vốn trên 4,4 tỷ đồng; các mô hình chủ yếu là chăn nuôi trâu, bò, dê, lợn, vịt. Số hộ được thụ hưởng mô hình là 256 hộ.

Trong năm 2021, huyện tiếp tục chỉ đạo các địa phương duy trì, phát triển các mô hình giảm nghèo giai đoạn 2018-2020. Nhờ đó, đến nay các mô hình đã phát huy được hiệu quả, giúp bà con nâng cao thu nhập. Trong năm 2021 huyện Tràng Định đã có trên 400 hộ thoát nghèo đạt 114% kế hoạch. 

Các mô hình giảm nghèo đã giúp nhiều hộ khó khăn của huyện Tràng Định thoát nghèo

Thực hiện rà soát chuẩn nghèo trong giai đoạn mới 2022-2025, huyện Tràng Định có trên 1.600 hộ nghèo tương đương trên 10%. Với mục tiêu giảm 3% hộ nghèo/năm trong thời gian tới huyện Tràng Định tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác giảm nghèo. Đẩy mạnh tuyên truyền khơi dậy ý chí vươn lên thoát nghèo của bà con Nhân dân. Cùng với đó tập trung triển khai các chương trình, chính sách đến với các hộ khó khăn, hộ nghèo trên địa bàn./.


Ninh Tuyên

  • Từ khóa