Thành phố Lạng Sơn sơ kết công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn thư 9 tháng đầu năm

Thứ 5, 06.10.2022 | 08:18:03
747 lượt xem

Chiều 5/10, UBND thành phố Lạng Sơn tổ chức hội nghị sơ kết công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn thư 9 tháng năm 2022. Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố dự và chỉ đạo hội nghị.


Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu chỉ đạo

Theo báo cáo, trong 9 tháng năm 2022, UBND thành phố đã ban hành các văn bản chỉ đạo công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư. Định kỳ hằng tháng, 6 tháng, 9 tháng, UBND thành phố chỉ đạo Ban Tiếp công dân phối hợp với Thanh tra thành phố thực hiện kiểm tra về kết quả thực hiện công tác tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý, giải quyết đơn thư đối với thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các phường, xã.

Kết quả, UBND thành phố và các phòng, ban, phường, xã đã tiếp 667 lượt công dân, giảm 15 lượt so với cùng kỳ năm 2021.


Lãnh đạo Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố phát biểu thảo luận

UBND thành phố và các phường, xã đã tiếp nhận 575 đơn, qua xử lý, phân loại có 562 đơn thuộc thẩm quyền (24 khiếu nại, 5 tố cáo, 533 đề nghị). Trong đó, 85% đơn có nội dung liên quan đến lĩnh vực đất đai, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Kết quả, UBND thành phố và UBND các phường, xã đã giải quyết 479/562 đơn thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 85,2%.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, phân tích, làm rõ nguyên nhân dẫn đến phát sinh đơn thư như: trên địa bàn có nhiều dự án thu hồi đất, nhiều dự án kéo dài, chuyển tiếp; cơ chế, chính sách pháp luật trong quản lý đất đai thường xuyên thay đổi, có nhiều bất cập…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị UBND thành phố, các phòng, ban, phường, xã cần nêu cao trách nhiệm người đứng đầu, phân công rõ nhiệm vụ tiếp dân, xử lý, giải quyết đơn thư; nâng cao chất lượng thẩm tra, xác minh, thu thập tài liệu, xử lý đơn thư. Cán bộ làm công tác giải quyết đơn thư cần thống kê và theo dõi tiến độ xử lý đơn để đảm bảo tiến độ, chất lượng theo quy định; chủ động tham mưu, đề xuất phương án xử lý, biện pháp giải quyết thấu đáo, đúng quy định.


Theo baolangson.vn

https://baolangson.vn/xa-hoi/531534-thanh-pho-lang-son-so-ket-cong-tac-tiep-cong-dan-xu-ly-giai-quyet-don-thu-9-thang-dau-nam.html

  • Từ khóa