Phản biện xã hội dự thảo nghị quyết quy định nội dung, mức hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất giống

Thứ 6, 25.11.2022 | 15:01:42
661 lượt xem

Sáng 25/11, Ban Chấp hành Hội Nông dân (HND) tỉnh tổ chức hội thảo phản biện xã hội về dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nội dung, mức hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất giống trong Chương trình Phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 – 2030 trên địa bàn tỉnh.


Lãnh đạo HND tỉnh phát biểu ý kiến tại hội thảo

Dự hội thảo có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) và phòng chuyên môn liên quan; các tổ chức chính trị – xã hội của tỉnh; một số thành viên Hội đồng tư vấn của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các chuyên gia liên quan cùng đại diện lãnh đạo HND các huyện: Bình Gia, Văn Quan, Hữu Lũng, Đình Lập.

Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định nội dung, mức hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất giống có bố cục gồm 5 điều. Theo dự thảo, đối tượng áp dụng là cơ quan quản lý Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng, nhiệm vụ quản lý, nghiên cứu, sản xuất giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi, giống thủy sản và các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình, cá nhân nghiên cứu, sản xuất giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản trên địa bàn tỉnh.


Đại biểu phát biểu ý kiến phản biện tại hội thảo

Đối với các dự án do tỉnh phê duyệt để phát triển sản xuất giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi, giống thủy sản chủ lực, ngân sách địa phương đảm bảo kinh phí và hỗ trợ một phần chi phí sản xuất giống thực hiện các dự án phát triển sản xuất giống. Cụ thể: hỗ trợ 50% chi phí sản xuất giống, hỗ trợ 30% chi phí sản xuất hạt lai F1, chi phí sản xuất cây giống từ vườn cây đầu dòng với lĩnh vực trồng trọt; hỗ trợ 10% chi phí sản xuất giống bố mẹ với lĩnh vực chăn nuôi; hỗ trợ 50% chi phí sản xuất giống và hỗ trợ 30% chi phí nhân giống cây lâm nghiệp bằng phương pháp nuôi cấy mô với lĩnh vực lâm nghiệp; hỗ trợ 50% chi phí sản xuất giống với lĩnh vực thủy sản …

Tại đây, các đại biểu bày tỏ sự nhất trí với chủ trương của HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết Quy định nội dung, mức hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất giống. Hội thảo đã nhận được 9 ý kiến phản biện trực tiếp xoay quanh một số nội dung như: Sự cần thiết việc ban hành nghị quyết; sự phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tính đúng đắn, tính khoa học, tính khả thi của nghị quyết; tính hài hòa lợi ích của Nhà nước, Nhân dân và tổ chức. Trong đó, các đại biểu đề nghị: các định mức trợ giá về giống, hỗ trợ mua bản quyền để nhân giống cần được ghi cụ thể hơn; nên quy định thêm mức hỗ trợ cho chuyển đổi các cơ sở sự nghiệp công lập thành mô hình doanh nghiệp sản xuất giống theo Quyết định số 703/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; cần cụ thể hóa hơn nội dung hỗ trợ, nguồn vốn hố trợ, vốn ngân sách Nhà nước và huy động nguồn vốn từ các thành phần khác…

Sau khi nghe các ý kiến phản biện, đại diện cơ quan chủ trì soạn thảo (Sở NN&PTNT) nghị quyết đã giải trình làm rõ thêm các vấn đề mà đại biểu quan tâm. Đồng thời, tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu để bổ sung hoàn thiện nghị quyết trong thời gian tới.


LƯƠNG THẢO/baolangson.vn

https://baolangson.vn/xa-hoi/543217-phan-bien-xa-hoi-du-thao-nghi-quyet-quy-dinh-noi-dung-muc-ho-tro-thuc-hien-nhiem-vu-phat-trien-san-xuat-giong.html

  • Từ khóa