Đoàn công tác của UBND tỉnh làm việc với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

Thứ 7, 26.03.2022 | 08:54:56
765 lượt xem

Sáng 25/3, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với Đài Phát thanh và Truyền hình (PT&TH) tỉnh.

Tham gia buổi làm việc có lãnh đạo các sở, ban, ngành: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh…

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Theo báo cáo, Đài PT&TH tỉnh hiện có 8 phòng chuyên môn nghiệp vụ với 131 công chức, viên chức (CCVC) và lao động hợp đồng.

Trong năm 2021, Đài PT&TH tỉnh đã chủ động triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phản ánh sự kiện thời sự chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội, an ninh – quốc phòng, đối ngoại và các hoạt động diễn ra trên địa bàn tỉnh trên sóng PT&TH, trang thông tin điện tử langsontv.vn.

Kết quả, năm 2021, Đài PT&TH tỉnh đã sản xuất, phát sóng khoảng 17.400 tin, bài, trong đó có 7.800 tin, bài phát thanh và 9.600 tin, bài truyền hình; chuyển 120 chương trình truyền hình tiếng dân tộc cho VTV5. Trang thông tin điện tử langsontv.vn cập nhật khoảng 14.400 tin, bài với trên 450.000 lượt truy cập.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe các ý kiến về những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị của Đài PT&TH tỉnh, đại diện các sở, ngành đã thảo luận, làm rõ một số giải pháp để nâng cao chất lượng tuyên truyền, hiệu quả hoạt động của Đài PTTH tỉnh như: đầu tư máy móc, trang thiết bị đáp ứng tiêu chuẩn; bổ sung biên chế, nhân lực chất lượng cao; tăng cường tuyên truyền, quảng cáo trên truyền hình, tăng nguồn thu tiến tới tự chủ…

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận những kết quả đạt được của Đài PT&TH tỉnh.

Đồng chí lưu ý Đài PT&TH tỉnh cần tiếp tục bám sát chủ trương, định hướng tuyên truyền của tỉnh; xây dựng kế hoạch cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh trong lĩnh vực PT&TH; triển khai thí điểm chương trình bản tin thời sự trực tiếp; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy tính chủ động, sáng tạo của đội ngũ phóng viên, kỹ thuật viên, biên tập viên; mở rộng không gian phản ánh các vấn đề có tính khu vực, quốc gia; tích cực phối hợp với các cơ quan báo chí Trung ương để sản xuất các tin, bài phản ánh, quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; tăng cường hướng dẫn chuyên môn, công nghệ trong lĩnh vực PT&TH cho trung tâm văn hóa – thể thao và truyền thông cấp huyện.

Đài PT&TH tỉnh cần đẩy mạnh chuyển đổi số, phát huy tối đa hiệu quả của kỹ thuật, góp phần nâng cao chất lượng sản xuất chương trình, truyền dẫn phát sóng chương trình.

Đối với công tác tổ chức cán bộ, Đài PT&TH tỉnh cần quan tâm sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ và đảm bảo chế độ, chính sách đối với CCVC, người lao động.

Cùng với đó, đồng chí lưu ý Đài PT&TH tỉnh cần nâng cao mức độ tự chủ; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Đồng thời tăng cường hơn nữa công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị để khắc phục những khó khăn, tồn tại, nâng cao hiệu quả hoạt động, chất lượng công tác chuyên môn.


Theo baolangson.vn

https://baolangson.vn/chinh-tri/489164-doan-cong-tac-cua-ubnd-tinh-lam-viec-voi-dai-phat-thanh-va-truyen-hinh-tinh.html

  • Từ khóa