Thường trực HĐND thành phố họp nghe giải trình về trách nhiệm quản lý và sử dụng ngân sách

Thứ 5, 26.05.2022 | 08:39:15
216 lượt xem

Chiều 25/5, Thường trực HĐND thành phố Lạng Sơn tổ chức họp để nghe giải trình trách nhiệm của Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố đối với những tồn tại, hạn chế và kiến nghị tại các kết luận thanh tra về quản lý và sử dụng ngân sách ban hành trong năm 2020, 2021; công tác tham mưu giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì phiên họp.


Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu kết luận phiên họp giải trình

Tại phiên họp, lãnh đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ theo nội dung kế hoạch như: các kết luận thanh tra, kiểm toán việc quản lý, sử dụng ngân sách đã ban hành trong năm 2020, 2021, kết luận trong quá trình thực hiện dự toán chi, cơ quan, đơn vị dự toán đã hạch toán sai mục lục ngân sách; chi sai nguồn, chi sai chế độ, tiêu chuẩn, định mức…; trách nhiệm của Phòng Tài chính – Kế hoạch đối với những sai phạm qua thẩm định quyết toán hằng năm; các sai phạm phát hiện qua kiểm tra chấp hành dự toán hằng năm đối với các cơ quan, đơn vị; việc tham mưu cho UBND thành phố ban hành các văn bản chấn chỉnh, yêu cầu thực hiện đúng các quy định về quản lý, sử dụng ngân sách và sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước; các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng ngân sách.

Cùng đó, lãnh đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố báo cáo giải trình nguyên nhân, giải pháp khắc phục đối với việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 còn một số tồn tại, hạn chế như: giao thu lệ phí trước bạ chưa tính đến khoản thu lệ phí trước bạ nhà đất phát sinh trên địa bàn để điều tiết cho phường, xã; giao tăng, thu ngân sách 39 tỷ đồng, nhưng chưa dành nguồn tăng thu để bổ sung dự phòng ngân sách thành phố nhằm đảm bảo tổng chi cân đối; giao chi dự phòng ngân sách cho các phường, xã mới đạt tỷ lệ 1,96% tổng chi cân đối, chưa đảm bảo 2-4% theo quy định…

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị: Phòng Tài chính – Kế hoạch phân công công chức thực hiện hiệu quả công việc; khi phân bổ nguồn chi cho các đơn vị, cần kiểm tra, giám sát thường xuyên, kiến nghị xử lý kịp thời sai phạm. Đồng thời, phòng cần phân loại các đơn vị trong công tác thẩm tra quyết toán, tổ chức kiểm tra chéo, không bỏ sót, lọt các sai phạm. Hằng năm, phòng thực hiện quyết toán ngân sách theo quy định, rà soát nguồn thu – chi, báo cáo lãnh đạo UBND về tiến độ thực hiện của các đơn vị để kịp thời điều chỉnh, trình HĐND thành phố phê duyệt bổ sung. Cùng với đó, phòng phối hợp với các ban HĐND thành phố, các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc thu – chi ngân sách trên địa bàn, đảm bảo hiệu quả, không để xảy ra sai phạm trong công tác này.


Theo baolangson.vn

https://baolangson.vn/chinh-tri/502065-thuong-truc-hdnd-thanh-pho-hop-nghe-giai-trinh-ve-trach-nhiem-quan-ly-va-su-dung-ngan-sach.html

  • Từ khóa