Thượng tướng Phan Văn Giang kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ, phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Thứ 5, 21.01.2021 | 08:55:14
223 lượt xem

Chiều 20-1, đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ, phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đối với Lữ đoàn 144 (Bộ Tổng Tham mưu)

Tham gia đoàn kiểm tra có các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng Tham mưu trưởng; Thượng tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó tổng Tham mưu trưởng...

Thượng tướng Phan Văn Giang kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ, phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
 
Thượng tướng Phan Văn Giang kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ, phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Thượng tướng Phan Văn Giang cùng đoàn công tác kiểm tra công tác chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu tại Lữ đoàn 144.

Thời gian qua, cùng với duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực phòng cháy chữa cháy đúng quy định, Lữ đoàn 144 đã tổ chức giáo dục, quán triệt nghiêm các kế hoạch, chỉ thị, nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đến 100% cán bộ, chiến sĩ; tổ chức rà soát chất lượng chính trị cán bộ, chiến sĩ tham gia làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ đại hội. Đặc biệt là đối với những cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ canh gác, bảo vệ nơi ăn nghỉ của Đoàn đại biểu Quân đội. Công tác phối hợp hiệp đồng với các lực lượng cũng được tiến hành chặt chẽ, bảo đảm đảm đủ khả năng hoàn thành tốt các nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu cũng như các nhiệm vụ đột xuất khác khi có lệnh...

Thượng tướng Phan Văn Giang kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ, phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
 
Thượng tướng Phan Văn Giang kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ, phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
 
Thượng tướng Phan Văn Giang kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ, phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
 
Thượng tướng Phan Văn Giang kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ, phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 144 cùng với phương tiện kỹ thuật sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ 

Sau khi kiểm tra thực tế và báo động cơ động các lực lượng sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ, Thượng tướng Phan Văn Giang biểu dương cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 144 luôn xác định tốt nhiệm vụ; thực hiện tốt mọi công tác chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu bảo vệ, phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng chí Tổng Tham mưu trưởng yêu cầu, cùng với tiếp tục duy trì nghiêm túc các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, Đảng ủy, chỉ huy lữ đoàn triển khai đồng bộ các biện pháp, kiểm tra đôn đốc nắm chắc tình hình về mọi mặt của đơn vị và địa bàn; tuần tra canh gác bảo vệ an toàn kho tàng, doanh trại, không để xảy ra mất mát cháy nổ; nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội xung quanh khu vực Sở Chỉ huy Bộ Quốc phòng. Thượng tướng Phan Văn Giang cũng chỉ đạo các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng và Lữ đoàn 144 có kế hoạch điều chỉnh và cấp bổ sung một số loại quân tư trang, thiết bị kỹ thuật phù hợp với tình hình thực tế, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ...


Duy Đông/Qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/thuong-tuong-phan-van-giang-kiem-tra-cong-tac-san-sang-chien-dau-bao-ve-phuc-vu-dai-hoi-dai-bieu-toan-quoc-lan-thu-xiii-cua-dang-649663

  • Từ khóa
Gần 5,5 tỷ USD vốn FDI rót vào Việt Nam trong 2 tháng đầu năm nay
Gần 5,5 tỷ USD vốn FDI rót vào Việt Nam trong 2 tháng đầu năm nay

Thu hút đầu tư nước ngoài tiếp (FDI) tục đạt kết quả tích cực, khi trong 2 tháng đầu năm 2021 đã có 5,46 tỷ USD rót vào Việt Nam.