Đảng ủy Quân sự tỉnh: Thông báo nhanh kết quả hội nghị Trung ương 5, Khoá XIII

Thứ 3, 24.05.2022 | 08:17:02
176 lượt xem

Ngày 23/5, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII đến toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Đảng bộ.


Đại tá Lê Văn Bền – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh quán triệt, thông tin nhanh nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII.

Tại hội nghị đồng chí Đại tá Lê Văn Bền – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh đã quán triệt nội dung bài khai mạc, bế mạc hội nghị của đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, (đăng trên báo Quân đội Nhân dân, ngày 11/5/2022). Đồng thời, thông tin nhanh một số nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII như: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết hội nghị Trung ương 5, khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021 và Đề án thành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Trên cơ sở quán triệt, thông báo nhanh kết quả Hội Trung 5 khóa XIII đến toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Đảng bộ, sẽ góp phần tạo sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động đối với những nội dung trung ương đã thảo luận, thông qua.


Theo baolangson.vn

https://baolangson.vn/an-ninh-quoc-phong/501564-dang-uy-quan-su-tinh-thong-bao-nhanh-ket-qua-hoi-nghi-trung-uong-5-khoa-xiii.html

  • Từ khóa