Hội Cựu chiến binh tỉnh sơ kết 6 tháng đầu năm

Thứ 6, 01.07.2022 | 08:12:10
415 lượt xem

Sáng 30/6, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh tổ chức hội nghị sơ kế 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.


Toàn cảnh hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm, các cấp hội đã thực hiện nghiêm túc, chất lượng các nhiệm vụ của hội và đẩy mạnh thực hiện các phong trào: “CCB gương mẫu”, “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”. Cụ thể, các cấp hội đã xoá được 3 nhà dột nát, hiến 3.311m2 đất để xây dựng các công trình công cộng; các cấp hội đã nhận uỷ thác cho hội viên vay vốn phát triển kinh tế với dư nợ trên 78 tỷ đồng; vận động hội viên quyên góp, ủng hộ các loại quỹ được 86 triệu đồng…

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Theo đó, các cấp hội sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, xây dựng hội vững mạnh toàn diện, duy trì hoạt động có hiệu quả các mô hình kinh tế; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp chi hội; chuẩn bị và tổ chức đại hội hội CCB các huyện, thành phố, khối các cơ quan tỉnh tiến tới Đại hội Hội CCB tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Hội CCB tỉnh khoá VI trình tại Đại hội Hội CCB tỉnh khóa VII. Cùng đó, Ban chấp hành Hội CCB tỉnh thông báo kết quả đại hội hội CCB cấp cơ sở, theo đó, đã có 237/237 cơ sở hội tổ chức xong đại hội nhiệm kỳ 2022-2027, đại hội cấp cơ sở được tổ chức đảm bảo đúng quy định, tiến độ đề ra, các hội cơ sở đã bầu 2.108 uỷ viên ban chấp hành.


Theo baolangson.vn

https://baolangson.vn/an-ninh-quoc-phong/510163-hoi-cuu-chien-binh-tinh-so-ket-6-thang-dau-nam-2.html

  • Từ khóa