Làm tốt công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội, nhiệm kỳ 2020-2025

Thứ 5, 13.02.2020 | 14:53:14
293 lượt xem

Ngày 13-2, Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương (QUTW), Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (TCCT) chủ trì làm việc với các cơ quan về công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội, nhiệm kỳ 2020-2025.

Cùng dự có Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm TCCT; Thượng tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm TCCT.

Tại hội nghị, lãnh đạo Cục Tổ chức, TCCT đã báo cáo kết quả công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội. Đến nay, 100% đảng ủy trực thuộc QUTW đã ban hành chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn về đại hội đảng các cấp phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của đảng bộ; các cấp ủy (cấp cơ sở, cấp trên trực tiếp cơ sở và các đảng ủy trực thuộc QUTW) đã dự thảo xong báo cáo chính trị, đang gửi xin ý kiến các tổ chức đảng trực thuộc để bổ sung, hoàn chỉnh. Các cơ quan chức năng đã tham mưu, đề xuất với Thường vụ QUTW rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ các cấp; điều động, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ chỉ huy, quản lý gắn với kiện toàn và chuẩn bị nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ mới. Kết quả, đến ngày 11-2-2020 đã có 18,8% chi bộ thuộc đảng ủy cơ sở, đảng ủy bộ phận của các đảng bộ trực thuộc QUTW và Đảng bộ Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội tiến hành đại hội theo đúng nguyên tắc, thủ tục, bảo đảm chất lượng.

Làm tốt công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội, nhiệm kỳ 2020-2025
Quang cảnh buổi làm việc.  


Đối với công tác chuẩn bị văn kiện đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, thực hiện kế hoạch công tác của Tiểu ban văn kiện, Tổ biên tập và chỉ đạo của thủ trưởng TCCT; Cục Tổ chức (Cơ quan Thường trực Tổ biên tập) đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan tham mưu xây dựng dự thảo các văn kiện bảo đảm chặt chẽ, đúng kế hoạch xác định.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Đại tướng Lương Cường đánh giá cao tinh thần cố gắng của Cơ quan Thường trực trong việc quán triệt, triển khai công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội, nhiệm kỳ 2020-2025, bảo đảm tiến độ, thời gian quy định.

Qua một số ý kiến của các cơ quan chức năng tập trung đóng góp xây dựng Dự thảo Báo cáo Chính trị trung tâm của Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, đồng chí Chủ nhiệm TCCT yêu cầu Cơ quan Thường trực Tổ biên tập tiếp thu, rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh dự thảo Báo cáo Chính trị. Trong đó, những vấn đề đã rõ, thực tiễn khẳng định đúng thì đưa vào; vấn đề nào còn ý kiến khác nhau cần tiếp tục thảo luận, xin ý kiến; tiếp tục cập nhật tình hình mới; nghiên cứu cách thể hiện đúng tình hình 5 năm qua để khích lệ, hiệu triệu cán bộ, chiến sĩ toàn quân. Đối với phần đánh giá chung, phải khẳng định rõ những điểm nổi bật, điểm mới trong nhiệm kỳ qua; về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới các cơ quan cần tiếp tục nghiên cứu, rà soát kỹ cho phù hợp với tình hình thực tiễn.

Tin, ảnh: DUY THÀNH/qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/lam-tot-cong-tac-chuan-bi-dai-hoi-dang-cac-cap-trong-dang-bo-quan-doi-nhiem-ky-2020-2025-609913


  • Từ khóa