Trung đoàn 692 kiểm tra lần cuối công tác chuẩn bị huấn luyện chiến sĩ mới

Chủ nhật, 01.03.2020 | 09:25:33
649 lượt xem

Sáng 29-2, Trung đoàn 692 (Sư đoàn 301, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội) đã tổ chức đoàn đi kiểm tra lần cuối công tác chuẩn bị huấn luyện chiến sĩ mới năm 2020 tại đơn vị.

Đoàn công tác đã kiểm tra toàn diện các nội dung chuẩn bị cho huấn luyện, như bồi dưỡng cán bộ, tổ chức 14 bàn kiểm tra, thông qua bài giảng cho giáo viên, cán bộ thực hiện nhiệm vụ huấn luyện. Trung đoàn đã tổ chức tiểu đoàn lâm thời huấn luyện chiến sĩ mới, bảo đảm đủ cán bộ cho các khung huấn luyện. Bên cạnh đó, toàn đơn vị đã tham gia 2 lớp tập huấn của cấp trên mở, tổ chức 1 lớp tập huấn cho cán bộ các cấp. Công tác bảo đảm đời sống, nơi ăn ở cho chiến sĩ mới đều bảo đảm. Từ ngày 24-2, chiến sĩ mới đã bước vào huấn luyện các nội dung: Điều lệnh đội ngũ (có súng và không có súng); kỹ thuật, chiến thuật chiến đấu bộ binh; 4 bài thể dục sáng; tham gia học tập chính trị…

Trung đoàn 692 kiểm tra lần cuối công tác chuẩn bị huấn luyện chiến sĩ mới

Các chiến sĩ mới được hướng dẫn nội dung huấn luyện điều lệnh đội ngũ.

Theo kế hoạch, ngày 1-3, 100% các đơn vị cấp đại đội, tiểu đoàn quán triệt nhiệm vụ huấn luyện, chỉ tiêu phong trào thi đua quyết thắng năm 2020.


Tin, ảnh: ĐÌNH ĐỨC/qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/trung-doan-692-kiem-tra-lan-cuoi-cong-tac-chuan-bi-huan-luyen-chien-si-moi-611132


  • Từ khóa